Výpis systémových zpráv

Svoz komunálního a separovaného odpadu ve Vamberku

Datum uveřejnění 22.11.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 22.11.2018
Označení verze Aktuální  (17.01.2019 14:31:42)
Systémové číslo P18V00009036
Stav zakázka neukončena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Svoz komunálního a separovaného odpadu ve Vamberku
Druh Služby
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství Města Vamberk (včetně místních částí Peklo nad Zdobnicí a Merklovice) při nakládání s komunálním odpadem a při nakládání s vytříděnými složkami separovaného odpadu.

Rozsah poskytované služby je následující:

1. Směsný komunální odpad
je ukládán do:
a) cca 70 ks kontejnerů 1100 l s horním výsypem se svozem 1x týdně, z toho cca 28 ks kontejnerů na sídlišti „Struha“ (na 5 stanovištích) se svozem 2x týdně.
b) cca 1200 ks nádob o objemu 110/120/240 l se svozem 1x týdně.
Za rok 2016 bylo z Města Vamberk svezeno celkem cca 1200 t směsného komunálního odpadu. Za rok 2017 to bylo celkem cca 1222 t a za rok 2018 lze předpokládat obdobné množství. Odchylka od předpokládaného objemu nebude mít vliv na cenu služby.

2. Separovaný odpad – PLASTY (vč. nápojových kartonů)
je ukládán do cca 46 ks kontejnerů 1100 l se svozem 1x týdně, z toho cca 26 ks kontejnerů se svozem 2x týdně.
Za rok 2016 bylo z Města Vamberk svezeno celkem cca 45 t plastů. Za rok 2017 to bylo cca 54 t a za rok 2018 lze předpokládat obdobné množství. Odchylka od předpokládaného objemu nebude mít vliv na cenu služby.

3. Vytříděné odpady
Vytříděné odpady shromažďované na centrálním sběrném místě TS Vamberk budou ukládány zpravidla do velkoobjemových kontejnerů a takto sváženy k využití/likvidaci. Předpokládané množství vytříděných odpadů je uvedeno příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Předmět této veřejné zakázky je rozdělen na 3 výše uvedené samostatné části. Všechny tyto části je možné realizovat samostatně a na sobě nezávisle, tzn. že lze podat nabídku na libovolnou část, dvě či všechny tři části veřejné zakázky, a to podle schopností účastníka splnit požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Každá část veřejné zakázky může tedy ve svém výsledku mít jiného vybraného účastníka. V případě, že se účastník účastní jedné, více nebo celé veřejné zakázky, podává vždy pouze jednu nabídku.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 50° 7' 3.2066" N, 16° 17' 26.4458" E
Předmět CPV
  • Služby související s likvidací odpadů a odpady
Datum ukončení příjmu nabídek 07.12.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Vamberk
IČO 00275492
Adresa
Husovo náměstí 1
51754 Vamberk
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60054319

Nahoru