Výpis systémových zpráv

"Svoz a nakládání s odpady města Pyšely"

Datum uveřejnění 16.08.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 16.08.2018
Označení verze Aktuální  (07.11.2018 13:09:15)
Systémové číslo P18V00006774
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky "Svoz a nakládání s odpady města Pyšely"
Druh Služby
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při nakládání s odpady konkrétně směsného komunálního odpadu, separovaného odpadu (papír, plasty, sklo, nápojový karton, kovy) a biologicky rozložitelného odpadu ve správním území města Pyšely, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právními předpisy ČR a obecně závaznou vyhláškou zadavatele o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Jedná se o svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu z odpadových nádob o objemu 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l; svoz separovaných odpadů (papír, plasty, sklo, kovy) z odpadových nádob o objemu 240 l, 1100 l, 1500 l a jejich předání k dalšímu zpracování a svoz biologicky rozložitelného odpadu z odpadových nádob 120 l, 240 l, 1100 l. Součástí poskytovaných služeb bude rovněž poskytnutí veškerých odpadových nádob (nádoby zůstávají v majetku dodavatele), úklid sběrných míst po provedení svozu odpadů, vedení evidence o množství odpadu.
Bližší údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 900 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-038172
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Služby související s likvidací odpadů a odpady
  • Sběr odpadu
  • Odvoz odpadu
Datum ukončení příjmu nabídek 03.09.2018 17:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/92622
Smlouva "Svoz a nakládání s odpady města Pyšely"
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Pyšely
IČO 00240664
Adresa
Náměstí T.G.Masaryka 4
25167 Pyšely
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 232173

Nahoru