Výpis systémových zpráv

Svoz a likvidace odpadu pro Město Hořovice

Datum uveřejnění 09.09.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 08.09.2016
Označení verze Aktuální  (13.12.2016 09:48:28)
Systémové číslo P16V00008362
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Svoz a likvidace odpadu pro Město Hořovice
Druh Služby
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je:
1. svoz a likvidace směsného komunálního odpadu
2. svoz a likvidace objemného odpadu
- mobilní svozy – jaro + podzim
3. svoz a likvidace tříděných složek komunálního odpadu
- plast, papír, sklo bílé, sklo barevné, hliník
- seznam ulic a sběrných nádob tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace
4. svoz a likvidace nebezpečných složek komunálního odpadu
- mobilní svoz – jaro + podzim
- zadavatel požaduje, aby byl svoz nebezpečných složek komunálního odpadu prováděn za asistence obsluhy zajištěné ze strany dodavatele
5. svoz a likvidace biologicky rozložitelných složek směsného komunálního odpadu
- mobilní svoz – jaro
6. mimořádný svoz (dle požadavku zadavatele)
7. pronájem a přistavení VO kontejneru na listí z kaštanů na vyžádání
8. mytí kontejnerů (blíže specifikováno v příloze č. 2 zadávací dokumentace – návrh Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu)

Město Hořovice vlastní skládku odpadů a kompostárnu, kterou provozuje společnost AVE CZ HOŘOVICE s.r.o.
Tato skládka se nachází v maximální vzdálenosti do 10 km od města Hořovice. Případnou přepravu odpadu určeného k uložení a likvidaci nad tuto vzdálenost je uchazeč povinen zakalkulovat do celkové nabídkové ceny.

Společnost AVE CZ HOŘOVICE s.r.o. současně vlastní některé nádoby na odpad využívané v Hořovicích (podrobně uvedeno v příloze č. 5 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet). Uchazeči jsou tak povinni do nabídkové ceny započítat dodání vlastních nádob na odpad dle tabulky Položkový rozpočet ke dni zahájení služby.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 48 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 631765
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Služby související s likvidací odpadů a odpady
  • Sběr odpadu
  • Odvoz odpadu
Datum ukončení příjmu nabídek 02.11.2016 10:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Svoz a likvidace odpadu pro Město Hořovice
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Hořovice
IČO 00233242
Adresa
Palackého náměstí 2
26801 Hořovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 212873

Nahoru