Výpis systémových zpráv

Sudovo Hlavno Vodovod

Datum uveřejnění 02.02.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 02.02.2017
Označení verze Aktuální  (02.03.2021 08:23:59)
Systémové číslo P17V00000658
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Sudovo Hlavno Vodovod
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je provedení stavebních prací souvisejících s výstavbou vodovodního přivaděče v extravilánu obce a s výstavbou vodovodu a vodojemu v zastavěné části obce Sudovo Hlavno, s umístěním stavby na pozemcích v k.ú. Sudovo Hlavno. Rozvodné řady jsou umístěny ve státní komunikaci III. třídy č. 24419 a č. 24424, dále ve zpevněných a nezpevněných místních komunikacích, cestách a plochách. Vodojem je umístěn na pozemcích KN 773/1, 775/1 a 896/2 v severní části obce.
Předmětem stavebních prací je výstavba zemního vodojemu 2x 75m3 včetně oplocení a sadových úprav, zpevněných ploch a technologické části.
Vodovodní přivaděč bude proveden z potrubí PEHD PE100RC, SDR11, PN16, DN150 v celkové délce 1781,80 m. Rozvodné řady budou provedeny z potrubí PEHD PE100RC, SDR11, PN 16, DN 150 a DN 80. Celková délka rozvodných řadů je 4 379,50 m.
Součástí plnění je rovněž výstavba 182ks vodovodních přípojek.
Plnění zakázky je rozděleno na 3. etapy
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2017-003278
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Vodovody
  • Parní a vodovodní potrubí
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Stavební práce na výstavbě vodojemů
Datum ukončení příjmu nabídek 16.03.2017 16:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Sudovo Hlavno Vodovod
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Sudovo Hlavno
IČO 00509213
Adresa
Sudovo Hlavno 15
29476 Kostelní Hlavno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 497979

Nahoru