Výpis systémových zpráv

Stezka RATENICE – PEČKY, II. etapa – dokončení

Datum uveřejnění 14.09.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 02.09.2020
Označení verze Aktuální  (22.09.2020 09:36:00)
Systémové číslo P20V00007356
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stezka RATENICE – PEČKY, II. etapa – dokončení
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce.

Předmětem veřejné zakázky je stavba místní komunikace funkční třídy D2 – stezka se společným provozem cyklistů a chodců. Nově budovaná stezka bude napojena na stávající stezku ve směru od Peček a v obci Ratenice bude navazovat na stávající chodníky a na silnici III/32914. Celá stezka se nachází v souběhu se silnicí III/32914 v silničním km 5,751 – 5,962. Stezka je navržena jako dvoupruhová, obousměrná, šíře 2,50 m. Na začátku úseku (v místě napojení na stávající stezku) bude rozšířena na obousměrnou šíře 3,00 m (2 x 1,50 m). V rámci stavby nedojde k zásahům do stávající vzrostlé zeleně. Stávající vzrostlá zeleň se nachází mimo těleso stezky. Před prováděním zemních prací pro odvodnění a konstrukční vrstvy pro stezku bude sejmuta humózní vrstva a materiál uložen na mezideponii, zemina bude použita na konečné terénní úpravy. Na upravený terén okolo stezky bude rozprostřena ornice a oseta travní směsí – plocha k osetí je 129 m2. V prostoru odpočívky v místě napojení na stávající stezku bude doplněna výsadba keřových porostů v linii dlouhé cca 17,0 m. Bude vysazeno celkem 34 kusů keřů.

Projekt bude spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, prostřednictvím
výzvy MAS PODLIPANSKO-IROP.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 847 059,19 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
  • Stavební úpravy pro komunikace
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
  • Výstavba stezek pro pěší
  • Výstavba cyklistických stezek
  • Služby vysazování a údržby zelených ploch
Datum ukončení příjmu nabídek 14.09.2020 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Ratenice
IČO 00239704
Adresa
Ratenice 67
28911 Pečky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2016-000852

Nahoru