Výpis systémových zpráv

Stavební úpravy SO 02 expedice - vratky

Datum uveřejnění 04.10.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 05.10.2019
Označení verze Aktuální  (30.10.2019 14:34:10)
Systémové číslo P19V00008604
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stavební úpravy SO 02 expedice - vratky
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky jsou stavební práce v rámci realizace projektu ”Inovace technologie výroby tepelně opracovaných masných výrobků pasterizovaných v obalu”. Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Opatření 16. Spolupráce Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových postupů a technologií Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
II. Podrobné požadavky zadavatele na předmět zakázky

Specifikace a rozsah předmětu plnění:
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávajícího výrobního objektu SO 02 expedice – vratky.
Podrobné zadání zakázky je uvedeno v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Projektová dokumentace s názvem „Kostelecké uzeniny a.s., provozovna Kostelec - přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu na parc. č.: st. 375, st. 405/2, 1588/3, 1588/7 a 1588/12 k.ú.: Kostelec u Jihlavy“, vypracovaná Studiem DOLMEN s.r.o., Novohradská 745/21, 370 01 České Budějovice pod číslem akce A 02-17, s výkazem výměr (Příloha č. 2),

Předpokládaná doba plnění předmětu zakázky:
Zahájení plnění: nejdříve prosinec 2019
Ukončení plnění: březen 2020

Přesné lhůty realizace díla jsou stanoveny Smlouvou o dílo.

Zadavatel předpokládá podepsání smlouvy do 10 dnů od oznámení o výsledku výběrového řízení.

Místo plnění předmětu zakázky:
Výrobní areál Kosteleckých uzenin a.s. v Kostelci na pozemcích parc. č.: st. 375, st. 405/2, 1588/3, 1588/7 a 1588/12 k.ú.: Kostelec u Jihlavy

Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky činí 4 000 000 Kč bez DPH.

Adresa profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/kostelecke-uzeniny-a-s

Prohlídka staveniště
Prohlídka místa plnění zakázky je umožněna po dohodě s Kontaktní osobou.
Žádost o prohlídku staveniště je nutné zaslat e-mailem Kontaktní osobě. Zadavatel umožní prohlídku bez zbytečného odkladu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce na průmyslových budovách
Datum ukončení příjmu nabídek 06.11.2019 13:15:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Kostelecké uzeniny a.s.
IČO 46900411
Adresa
Kostelec 60
58861 Kostelec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2016-003747

Nahoru