Výpis systémových zpráv

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ a ZŠ Malšice

Datum uveřejnění 31.05.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 01.06.2018
Označení verze Aktuální  (28.02.2019 14:06:39)
Systémové číslo P18V00004399
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ a ZŠ Malšice
Druh Stavební práce
Popis Veřejnou zakázkou jsou řešeny stavební úpravy školských zařízení v Malšicích, z důvodu rozšíření kapacity mateřské školky a základní školy, dle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracované Ing. arch. Stanislavem Kotačkou, autorizovaným architektem v oboru A1, ČKA č. 3675 (IČ: 65944712).
Stavba se skládá ze stavebních objektů:
SO 01- Stavební úpravy vedoucí ke změně způsobu využití a přístavba mateřské školy v Malšicích
SO 02 -Stavební úpravy a nástavba základní školy v Malšicích
Zhotovením veřejné zakázky se dále rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále všechny činnosti související s dodávkou stavebních a technologických prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné, zejména: zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru včetně protipožárních opatření a výkonu požárního dohledu po svařování, zajištění všech opatření zabraňujících zatečení dešťové vody do původních objektů; zajištění vytýčení objektu odborným geodetem; vytýčení, předání, převzetí a ochrany dotčených inženýrských sítí; zajištění služeb související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku; zajištění služeb související s ochranou životního prostředí; zajištění činností souvisejících s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště včetně ostrahy stavby a staveniště; zajištění dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby včetně zajištění tahových zkoušek hmoždinek, zajištění všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu (zejména: revize elektroinstalace a hromosvodu, tlakové zkoušky vodovodu a kanalizace, topné a tlakové zkoušky topení, zkoušky funkčnosti VZT, měření radonu a intenzity osvětlení, apod.); zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě a vlastnostech); proškolení obsluhy, zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů, zeminy a suti (včetně skládkovného) v souladu s příslušnými právními předpisy; provádění průběžného úklidu staveniště, zajištění fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě; a zajištění dokumentace skutečného provedení v tištěné formě (2x) a digitální formě, zajištění geometrického zaměření dokončené stavby včetně zpracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí v digitální i tištěné podobě.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 16 900 739,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 18.06.2018 08:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ a ZŠ Malšice
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název MĚSTYS MALŠICE
IČO 00252522
Adresa
Malšice 131
39175 Malšice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60059489

Nahoru