Výpis systémových zpráv

Stavební úpravy místních komunikací a IS v obci Sedlec u Líbeznic “, SO 07 – K MACOURKŮM

Datum uveřejnění 10.07.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.05.2017
Označení verze Aktuální  (10.07.2017 13:04:28)
Systémové číslo P17V00004806
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stavební úpravy místních komunikací a IS v obci Sedlec u Líbeznic “, SO 07 – K MACOURKŮM
Druh Stavební práce
Popis Ulice K Macourkům v obci Sedlec je z dopravního hlediska ve stávajícím stavu místní obslužnou jednopruhovou obousměrnou komunikací napojenou ostrým úhlem ve stykové křižovatce na stávající průtah místní komunikace vedený obcí v několika serpentinách z jižního okraje obce k jejímu severnímu okraji. Komunikace je vedena od výše zmíněné stykové křižovatky v mírném klesání směrem východním v délce zhruba 163 m a dopravně obsluhuje přilehlou zástavbu rodinnými domy. Po severní straně lemuje vozovku komunikace stávající vysoký svah spadající od výše vedeného tělesa silničního průtahu obcí. Povrch stávající vozovky je štěrkový.
Předmětná dokumentace řeší výměnu stávající štěrkové konstrukce vozovky za konstrukční vrstvy s krytem z betonové zámkové dlažby lemované novými betonovými obrubníky. Nově navržený parkovací pruh bude proveden s krytem z vegetačních prvků. V místě napojení na stávající asfaltovou vozovku bude provedena konstrukce vozovky s asfaltovým krytem. V místě zářezu do stávajícího svahu budou osazeny opěrné zídky. Odvodnění povrchu vozovky bude zajištěno do nových a stávajících uličních dešťových vpustí.
Součástí plnění je rovněž vybudování veřejného osvětlení a přeložení stávajícího telefonního vedení do země.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba silnic
  • Práce na stavbě silnic
  • Obnova povrchu vozovky
Datum ukončení příjmu nabídek 31.05.2017 16:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Sedlec
IČO 00640239
Adresa
Sedlec 60
25065 Sedlec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 369116

Nahoru