Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Stavební úpravy místní komunikace a veřejného...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 30.05.2017  
Datum zrušení 29.07.2016
Datum zahájení zadávacího řízení 30.05.2017
Označení verze Aktuální  (01.08.2017 12:42:36)
Systémové číslo P17V00003530
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stavební úpravy místní komunikace a veřejného osvětlení v ul. Dobrovského v Náchodě
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy stávajícího prostoru místní komunikace (PMK) Dobrovského ulice s rozšířením, v rámci kterých bude provedena úprava vozovky a rozjezdů a komunikací pro pěší provoz, likvidace povrchových vod. Součástí celé stavby je rovněž návrh trvalého dopravního značení.
- funkce a význam
Stávající kryt vykazuje výrazné nerovnosti, výmoly. Rovněž povrch chodníků je nerovný, místy chybí
zpevnění. V letošním roce má proběhnout výměna stávajícího vodovodu a jednotné kanalizace, čímž dojde k výraznému zásahu do tělesa vozovky. Provedením stavebních úprav nebude dotčena funkce ani význam stávajícího PMK. Vozovka a plochy pochůzné budou provedeny s novými konstrukčními vrstvami včetně nových krytů. Tím bude zajištěno dokonalé odvodnění upravovaných zpevněných ploch. Pravostranný chodník bude proveden v celé délce ulice, s napojením na stávající chodník v ulici Trojické. V rámci celé stavby bude provedena rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení (je řešeno samostatným projektem).
- umístění
Umístění stavby je navrženo do hlavního a přidruženého prostoru místní komunikace (MK) Dobrovského
ulice v úseku mezi ulicemi Pod Homolkou a Trojická. Celková délka je 157,66 m. Stavba bude umístěna v zastavěném území, na pozemcích parcelních čísel 1571/2, 1589/1 a úprava krytu při napojení na pozemku parcelní číslo 1931/3. Pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha a pozemek parc.č. 1573/9 jako trvalý travní porost, v k.ú. Náchod.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 800 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Zařízení pouličního osvětlení
  • Stavební práce
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Datum ukončení příjmu nabídek 19.06.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Náchod
IČO 00272868
Adresa
Masarykovo náměstí 40
54701 Náchod
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 211671

Nahoru