Výpis systémových zpráv

Stavební úpravy komunikace - ulice Krtičkova

Datum uveřejnění 01.07.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 01.07.2016
Označení verze Aktuální  (05.10.2016 13:44:16)
Systémové číslo P16V00006637
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stavební úpravy komunikace - ulice Krtičkova
Druh Stavební práce
Popis Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy komunikace v ulici Krtičkova v České Skalici, v katastrálním území Malá Skalice. Jedná se o rovinaté území se slepě ukončenou místní komunikací a s oboustrannou zástavbou (stáří RD cca 40 let + novostavby).
Komunikace je uvažována jako obousměrná jednopruhová, funkční skupiny C (obslužná komunikace) v okrajové části města. Na konci úseku je navrženo úvraťové obratiště tvaru „L“. Vjezdy k rodinným domům, resp. ke garážím, jsou napojeny ve stejné výškové úrovni, pouze jeden z vjezdů k RD čp. 306 je cca 200mm nad stávajícím betonovým prahem. Práh je nutno výškově upravit. Stávající komunikace je prašná, se štěrkovým krytem. Krytí inženýrských sítí je od dob jeho realizace stále stejné nebo větší (zvyšování nivelety údržbou). Návrh komunikace předpokládá výměnu celé konstrukce vozovky.
Po odtěžení původní vozovky a zeminy bude pláň urovnána a zhutněna. V případě neúnosné pláně nutno přijmout další opatření pro zlepšení únosnosti (nepředpokládá se, ale vzhledem k neexistenci geologického průzkumu není vyloučeno). Mezi obrubníkem a oplocením bude vzhledem k malé šířce proveden zásyp štěrkodrtí nebo kačírkem – na obou stranách, mimo výjezdy. Stávající vjezd k čp. 192 je ze žulových kostek. Část, která zasahuje do komunikace, se odbourá a vjezd se předláždí ze stávajících kostek. Odvodnění komunikace je provedeno do dvou uličních vpustí, které jsou zaústěny do stávající kanalizace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 742 235,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 50° 23' 40.8001" N, 16° 2' 33.9644" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební úpravy pro komunikace
Datum ukončení příjmu nabídek 25.07.2016 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Stavební úpravy komunikace - ulice Krtičkova
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Česká Skalice
IČO 00272591
Adresa
třída T.G.Masaryka 80
55203 Česká Skalice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60052501

Nahoru