Výpis systémových zpráv

Stavební úpravy komunikace Červená ulice, Velký Dřevíč

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 01.09.2017  
Datum zrušení 05.10.2018
Datum zahájení zadávacího řízení 14.07.2017
Označení verze Aktuální  (03.10.2017 13:18:05)
Systémové číslo P17V00006459
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stavební úpravy komunikace Červená ulice, Velký Dřevíč
Druh Stavební práce
Popis Rekonstrukce komunikace je navržena v délce 262 m s šířkou krytu 3,5 m a 3,0 m. Komunikace je rozšířena ve směrových obloucích a sjezdech.
Rekonstrukce stávající komunikace s asfaltovým krytem a štěrkopískových podkladních vrstev spočívá v kompletním rozebrání stávající konstrukce a pokládce nových vrstev vozovky. Povrch bude zpevněn asfaltovým betonem a obalovaným kamenivem. Podél jízdního pruhu bude osazena betonová obruba. Výškové vedení je odvozeno od stávající nivelety. Odvodnění komunikace je řešeno příčným a podélným sklonem povrchu komunikace podél obrub do navržených uličních a prahových vpustí.
Součástí stavby je i rekonstrukce stávající jednotné kanalizace. Kanalizační stoka je navržena z PP potrubí profilů DN 300, 400, 500 mm. Jednotná kanalizace bude v části stavby uložena v jedné rýze společně s vodovodním potrubím, u kterého dojde také k výměně. Výměnu vodovodu bude provádět na vlastní náklady jeho vlastník (společnost VaK Náchod, a.s.), který je obeznámen s výstavbou.
Dalším objektem je i úprava oplocení a oprava opěrné zdi u objektu v těsné blízkosti komunikace v délce 13 m.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 01.08.2017 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Hronov
IČO 00272680
Adresa
náměstí Čs. armády 5
54931 Hronov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 214245

Nahoru