Výpis systémových zpráv

Stavební úpravy komunikace a zřízení zpevněných ploch na ul. Družstevní - Háj ve Slezsku

Datum uveřejnění 20.06.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.06.2016
Označení verze Aktuální  (30.01.2019 14:47:20)
Systémové číslo P19V00000728
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Původní systémové číslo P16V00000005
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stavební úpravy komunikace a zřízení zpevněných ploch na ul. Družstevní - Háj ve Slezsku
Druh Stavební práce
Popis Záměrem stavebníka je oprava vozovky a chodníků místní komunikace ul. Družstevní v obci Háj ve Slezsku, vč. zřízení nových zpevněných ploch pro odstavování vozidel obyvatel přilehlých vícepodlažních bytových domů.

Toto výběrové řízení řeší první část realizace, která spočívá ve vybudování zpevněných ploch pro kolmé stání 38 osobních vozidel, které bude provedeno s krytem z betonových zámkových dlaždic 200/165mm tl. 80mm barvy šedé. Nové zpevněné plochy pro odstavování vozidel budou umístěny v prostoru zatravněného ostrůvku. Celkově se jedná o 3 zpevněné plochy (2x 45,0/5,0m + 1x7,0/5,0m). Příčný sklon zpevněných ploch bude 1 – 3% s odvedením srážkových vod do vsakovacího rigolu, ve kterém budou osazeny zapuštěné betonové žlábkové tvárnice 210/280mm tl. 100 mm. Zpevněné plochy budou po obvodu lemovány silničními betonovými obrubníky 15/25 s převýšením nad povrchem zpevněných ploch+12cm. Na rozhraní mezi betonovou dlažbou zpevněných ploch a asfaltovým krytem vozovky budou osazeny zapuštěné betonové obrubníky. Obsahem realizace budou tedy zpevněné plochy, vsakování a přeložka vedení veřejného osvětlení – viz projektová dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 450 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek
URL detailu veřejné zakázky https://hajveslezsku.ovanet.cz/detail/501
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Háj ve Slezsku
IČO 00300021
Adresa
Antonína Vaška 86
74792 Háj ve Slezsku
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-003455

Nahoru