Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Stavební úpravy Centra sociálních služeb FCHKnV

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 28.01.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 28.01.2018
Označení verze Aktuální  (09.05.2019 13:16:51)
Systémové číslo P18V00000608
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stavební úpravy Centra sociálních služeb FCHKnV
Druh Stavební práce
Popis Jedná se o podlimitní VZ na stavební práce v rámci projektu „Zkvalitnění podmínek pro poskytování vybraných sociálních služeb Farní charity Kralupy nad Vltavou““, přičemž je tato spolufinancována z prostředků Ministerstva pro místí rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002215.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace, které jsou její součástí (tedy v projektové dokumentaci, položkovém rozpočtu včetně výkazu výměr, Smlouvě o dílo) a rozumí se jím zejména Stavební úpravy stávajícího objektu č. p. 173 a přístavba objektu č. p. 173 na pozemku p. č. st. 207 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, ul. Riegerova 173/4.
Stávající řadový dům má 2 nadzemní podlaží, půdu a je podsklepen. Zbytek pozemku zabírá dvůr ve vnitrobloku, který je vydlážděný bez zeleně. V rámci rekonstrukce bude ke dvorní fasádě přistavěn výtah (1. - 3. NP) a dále přízemní víceúčelový sál. Půda domu bude přestavěna na byty (v rámci azylového domu) – při zachování říms, výšky hřebene a sklonu střechy do ulice a do dvora, sklon střechy k vnitřnímu světlíku bude upraven. Tato změna využití vyžaduje přesun části schodiště na půdu. Do uliční části střechy budou vložena střešní okna, na dvorní straně vikýř. 1. PP bude nově využito pro potřeby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Ze sklepa je možné dostat se venkovním schodištěm přímo na dvůr. Prostory 1. NP budou sloužit převážně pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, přístavba do dvora bude mít funkci víceúčelového sálu v rámci SAS a příležitostně přednáškové místnosti pro všechny služby Charity (s přístupem na dvůr) na tomto podlaží bude umístěno technické zázemí budovy. Ve 2. NP se nachází další prostory Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (konkrétně keramická dílna) a kanceláře zaměstnanců. Do prostotu půdy (3. NP) budou vestavěny dva azylové byty.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 10 838 581,74 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 26.02.2018 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Stavební úpravy Centra sociálních služeb FCHKnV
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Farní charita Kralupy nad Vltavou
IČO 26520800
Adresa
Sokolská 139
27801 Kralupy nad Vltavou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-003010

Nahoru