Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZÁKLADNÍ...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 02.10.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 30.08.2018
Označení verze Aktuální  (03.04.2019 08:31:43)
Systémové číslo P18V00008012
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VODĚRADY DĚTSKÁ SKUPINA VODĚRADY“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem výběrového řízení je stavba bývalá Základní školy v obci Voděrady. Navržená stavba je v souladu s platnou UPD. V řešené části stavby bude dětská skupina, která bude zajišťovat sociální služby pro děti předškolního věku pro max. 6 dětí. Tato skupina bude umístěna v přístavbě budovy Základní školy ve Voděradech. Škola je v současnosti jednotřídní (2.NP) a mimo ni je v budově jedna dětská skupina (1.NP).
Stavba se bude realizovat na parcelách st. 83/1, 830/1, 830/6 k. ú. Voděrady u Kunštátu. V souvislosti se stavbou bude provedeno rozebrání původní střechy a obvodového zdiva garáže. Stavba je podmíněna zbudováním přeložek dvou přípojek plynu. Obvodové zdivo bude opatřeno stěrkovou probarvenou omítkou ve světle šedém odstínu korespondujícím se stávající břizolitovou fasádou školy. Na soklovém zdivu je navržena mozaiková omítka ve středně šedé barvě. Okna budou plastová v základním bílém provedení. Na střeše bude foliová krytina v šedé barvě. Stavba bude provedena tradiční zděnou technologií. Nové obvodové zdivo tl. 400 mm bude vyzděno z keramických broušených tvárnic 38 plněných minerální vlnou. Stěna na hranici s přiléhající stěnou rodinného domu bude zvukově izolována minerální vlnou tl. 50 mm, z vnitřní strany je příčka tl. 100 mm. Přístavba bude založena plošně na pásovém základu z prostého betonu. Střecha nad řešeným prostorem je uvažována plochá jednoplášťová se sklonem 2°. Nosnou konstrukci střechy/stropu tvoří ŽB monolitická křížem vyztužená deska. Nad nosnou konstrukcí bude tepelná izolace z desek EPS a foliová krytina. Ve střeše jsou navrženy střešní světlíky s kopulí. Na střechu přístavby bude instalován hromosvod. Rozvody vody v dotčené části budou napojeny na stávající rozvody vody v objektu. Splaškové vody budou napojeny na stávající venkovní ležatou kanalizaci. Rozvody nn se napojí na stávající rozvody.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 212 592,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu
Datum ukončení příjmu nabídek 10.09.2018 16:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Voděrady
IČO 00281271
Adresa
Voděrady 160
67901 Skalice nad Svitavou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 638251

Nahoru