Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Stavební práce - vytápění, plynové rozvody,...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 01.03.2019  
Označení verze Aktuální  (04.04.2019 09:39:21)
Systémové číslo P19V00001508
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stavební práce - vytápění, plynové rozvody, elektroinstalace a MaR, zateplení obvodového pláště, výměna původních výplní otvorů
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek. Jedná se o kompletní demontáž stávající parní otopné soustavy a zřízení nové teplovodní. Dojde k osazení nových nízkotlakých plynových teplovodních kondenzačních kotlů s ekvitermní regulací, výměně otopných těles, topných větví a rozvodů. Rozvody v kotelně budou provedeny z ocelových trubek závitových a hladkých spojované svařováním. Ostatní rozvody v provozu a kancelářích jsou měděné nebo ocelové tenkostěnné spojované lisováním. Rozvod všech sekcí je zapojen jako větvený. Teplotní spád topného systému je 80/60°C. V rámci kotelny dojde také k úpravám vnitřního plynovodu a provedení nové elektroinstalace a zavedení nových systémů MaR.
Dále se jedná o zateplení obvodového pláště – fasády, výměnu původních výplní otvorů, zateplení stropu, stavební úpravy pro vytápění a dokončovací práce.
Součástí díla jsou všechny nezbytné práce, dodávky a činnosti pro kompletní dokončené dílo v celém rozsahu zadání, které jsou vymezeny projektovou dokumentací, určenými standardy, obecně technickými požadavky na výstavbu, soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obchodními podmínkami.
Podkladem pro vypracování nabídky jsou projektové dokumentace pro provedení stavby pod názvem Snížení energetické náročnosti provozu DVD v Nových Syrovicích: Vytápění - zodpovědný projektant Ing. Petr Taflíř; Plynové rozvody - zodpovědný projektant Ing. Jiří Záruba; Elektroinstalace a MaR - zodpovědný projektant Bohuslav Doležal. Stavební část - zodpovědný projektant Ing. Vladislav Škarek.
Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Věcné vymezení významných činností, které musí být plněny výlučně přímo vybraným dodavatelem, nikoliv poddodavatelem (dle rozpočtové položky ve výkazu výměr):
731 Ústřední vytápění - kotelny
732 Ústřední vytápění - strojovny
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
734 Ústřední vytápění - armatury
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 9 800 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Tepelné izolace
  • Instalace a montáž ústředního topení
Datum ukončení příjmu nabídek 18.03.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00030520
Smlouva Stavební práce - vytápění, plynové rozvody, elektroinstalace a MaR, zateplení obvodového pláště, výměna původních výplní otvorů
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Dřevozpracující výrobní družstvo
IČO 00030520
Adresa
Stromořadní 1098
67551 Jaroměřice nad Rokytnou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 349907

Nahoru