Výpis systémových zpráv

Stavební a restaurátorské práce spočívající v obnově poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora

Datum uveřejnění 19.12.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 19.12.2014
Označení verze Aktuální  (21.10.2016 12:38:52)
Systémové číslo P14V00008944
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stavební a restaurátorské práce spočívající v obnově poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a restaurátorské práce na obnově a revitalizaci mariánské kulturní památky areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora a její nové využití prostřednictvím rozšířených a nově vzniklých kulturních a vzdělávacích služeb. Rozsah stavebních a restaurátorských prací po jednotlivých stavebních objektech je zejména následující:

SO-01 Basilika (A)
1. provedení nových rozvodů elektro a ÚT včetně všech koncových prvků
2. položení nové podlahy v přízemí kostela - žulové desky a desky z červeného mramoru v presbytáři, včetně stupňů
3. oprava a revitalizace fasád včetně všech souvisejících prvků a restaurování štukové výzdoby průčelí, po provedení stratigrafického průzkumu
4. výměna střešní krytiny - dřevěný šindel, výměna části oken za repliky
5. restaurování původních dveří a oken
6. kompletní restaurování venkovních kaplí

SO-02 Ambity (B)
1. vybourání nepůvodních vložených stropů a realizace nových nosných konstrukcí (stropy, záklenky) severním křídle pro provoz muzea
2. kompletní rekonstrukce a realizace nových rozvodů vnitřních inženýrských sítí
3. oprava a revitalizace fasád včetně všech souvisejících prvků a restaurování výzdoby průčelí z kamenných prvků, po provedení stratigrafického průzkumu
4. kompletní restaurování architektury a sochařské výzdoby tzv. Pražského portálu
5. kompletní výměna střešní krytiny, dřevěného šindele a opravy měděné krytiny bání věží, včetně restaurování korouhví s makovicemi
6. vestavba hydraulické zdvihací plošiny
7. opravy a revitalizace interiérů a vestavba provozu muzea

SO-03 Proboštství (C)
1. realizace nového vstupu do suterénů objektu a revitalizace těchto suterénů pro provoz kulturního centra
2. kompletní rekonstrukce a realizace nových rozvodů vnitřních inženýrských sítí
3. oprava a revitalizace fasád včetně všech souvisejících prvků, po provedení stratigrafického průzkumu
4. kompletní výměna střešní krytiny, pálených tašek
5. opravy a revitalizace interiérů a vestavba provozu kulturního a společenského centra
6. restaurování stopní malby v refektáři

SO-04 Hospodářská budova (D)
1. realizace rozvodů vnitřních inženýrských sítí - kanálu pro ÚT
2. kompletní výměna střešní krytiny
3. oprava fasád, včetně výměny výplní otvorů
4. oprava interiérů

SO-05 Kotelna (E)
1. Demontáž části technologického vybavení kotelny
2. stavební úpravy pro instalaci nového kotle ÚT
3. instalace nového kotle ÚT včetně souvisejícího vybavení

SO-06 Svatohorské schody (F)
1. oprava a revitalizace fasád včetně všech souvisejících prvků horní historické části, po provedení stratigrafického průzkumu
2. oprava statických poruch horní historické partie
3. oprava poškozených partií střech
4. celková výmalba interiéru

SO-09 Náměstí (I)
1. demontáž kamenických prvků včetně kyklopského zdiva, demontáž dláždění náměstí
2. realizace nosných žlb opěrných zdí a navrácení kyklopského zdiva jako kamenného obkladu
3. osazení původních kamenických prvků
4. restaurátorská oprava mariánského kamenného sloupu na náměstí
5. realizace nových rozvodů vnitroareálové dešťové kanalizace
6. zadláždění celého náměstí a přilehlých komunikací

SO-12 Požární vodovod (L)
1. kompletní sanace vlastní nádrže původního vodojemu Svatá Hora, včetně vystrojení
2. položení nového požárního vodovodu
3. zřízení odběrného místa požární vody


Rozsah a podrobný popis předmětu veřejné zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci „Svatá Hora Příbram obnova poutního areálu FACIS Architekti © - 2014“, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 1.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 144 020 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 404781
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
  • Výstavba kostelů
  • Rekonstrukce budov
  • Umělecké služby
  • Ochrana historických památek
Datum ukončení příjmu nabídek 26.02.2015 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzeti Panny Marie Příbram – Svatá Hora
IČO 18608621
Adresa
Svatá Hora č.p. 591 591
26101 Příbram II
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 220243

Nahoru