Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 15.02.2019  
Datum zrušení 27.03.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 15.02.2019
Označení verze Aktuální  (15.04.2019 10:24:04)
Systémové číslo P19V00001144
Stav zakázka byla zrušena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy – dostavba II.
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmět veřejné zakázky: Zadavatel poptává stavební práce spočívající v dostavbě požární zbrojnice Újezd nad Lesy, Stavba č. 41271, kde původní zhotovitel nesplnil veškeré závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo a zadavatel tak byl nucen smluvní vztah ukončit ve fázi před dokončením a protokolárním předáním díla.

Rozsah stavebních prací je primárně určen stanoveným výkazem výměr, projektová dokumentace je původní tzn. na novostavbu požární zbrojnice Újezd nad Lesy, Stavba č. 41271. Zadavatel tak upozorňuje dodavatele, že předmětem plnění jsou stavební práce a dodávky v rozsahu stanoveném ve výkazu výměr tzn. jedná se o dostavbu, nikoliv novostavbu požární zbrojnice Újezd nad Lesy, Stavba č. 41271.

Nedokončená novostavba o dvou nadzemních podlažích, nepodsklepená, bude mít zastavěnou plochu 217,6 m2, celkový obestavěný prostor 2317 m3.

Nedokončená novostavba hasičské zbrojnice (dále také jen „HZ“) je rozestavěna na místě bývalé, již odstraněné budovy HZ, do fáze přibližně nedokončené „hrubé stavby“, využívá stávající přípojky technické infrastruktury – přípojku elektro NN (na fasádě je osazena nová skříň HDS a měření, zhotovitel si převede na sebe v režimu staveništní odběr) ), vodovodu (staveniště je napojeno provizorně s měřením, je potřeba dokončit vodoměrnou šachtu a osadit finální měření), plynu (přípojka je ukončena v dlažbě poblíž vozovky šoupětem, měření a další není osazeno). Objekt je provizorně napojen přípojkou splaškové a dešťové kanalizace do již vysazených odboček, revizní šachty dosud nejsou osazeny, místo napojení v přilehlé ulici Staroújezdská.

Místo plnění veřejné zakázky: Staroújezdská 484, 19016 - Praha
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 9 773 163,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Hlavní město Praha
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 07.03.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městská část Praha 21
IČO 00240923
Adresa
Staroklánovická 260
19016 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 213839

Nahoru