Výpis systémových zpráv

Správa tepelných zařízení a dodávky tepelné energie

Datum uveřejnění 29.03.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 26.03.2010
Označení verze Aktuální  (29.03.2019 14:05:55)
Systémové číslo P16V00002010
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Správa tepelných zařízení a dodávky tepelné energie
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je souběžně:
1. dodávka tepelné energie pro ústřední vytápění (ÚT), vzduchotechniku (VZT) a ohřev teplé vody (TUV) v areálu výzkumných ústavů Krč.
a. Dodávka bude realizována z primárního zdroje tepla – horkovodního systému společnosti Pražská teplárenská nebo vlastní výrobou plynovými kotli zadavatele.
b. Uchazeč bude volit ekonomičtější variantu podle cen dodavatele plynu a dálkového tepla.
c. Uchazeč doloží jednotlivé faktury dodavatelů plynu a tepla (nyní PT, a.s. a PP, a.s.) a provede roční vyúčtování do konce února následujícího roku. Tepelnou energii bude dodávat za podmínek dle své nabídky.
d. Uchazeč bude průběžně (měsíčně) provádět rozúčtování celkové spotřeby podle pokynů zadavatele na základě podružných měřidel vždy do 5. dne následujícího měsíce.
e. Uchazeč zajistí dodávku tepla pro všechny požadované prostory v celém areálu a zajistí dostatečné množství teplé vody podle potřeb zadavatele pro všechny požadované prostory v celém areálu.
f. Případné havárie nebo poruchy uchazeč odstraní v nejbližším možném termínu, který neohrozí chod areálu výzkumných ústavů Krč.
g. Uchazeč zajistí nepřetržitou službu pro hlášení a řešení případných havárií a poruch.
2. správa, obsluha a údržba energetických zařízení
a. Uchazeč bude spravovat zařízení tepelné soustavy uvedená v příloze 1 a udržovat je v provozuschopném stavu, včetně vedení provozních knih, deníků, záznamů a zajišťování revizí.
b. Uchazeč bude obsluhovat zařízení tepelné soustavy uvedená v příloze 1 kvalifikovaným pracovníkem
c. Uchazeč bude včas objednateli navrhovat vhodná opatření (řešení včetně finančního ohodnocení), aby se zabránilo poruchám a haváriím
Zadavatel pronajme uchazeči zařízení uvedená v příloze č.1 za podmínek uvedených v nájemní smlouvě, která je přílohou zadávací dokumentace č.6.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 60043327
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Místní vytápění
  • Dodávky a rozvod jiných zdrojů energie
Datum ukončení příjmu nabídek 11.05.2010 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Správa tepelných zařízení a dodávky tepelné energie
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
IČO 61388971
Adresa
Vídeňská 1083
14200 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 362565

Nahoru