Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Sportovní areál – obec Petrůvky I. Etapa

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 24.08.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 24.08.2017
Označení verze Aktuální  (21.03.2019 07:10:37)
Systémové číslo P17V00006208
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Sportovní areál – obec Petrůvky I. Etapa
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby (stavebních prací) „Sportovní areál – obec Petrůvky I. Etapa“ v rozsahu dle projektové dokumentace: „Sportovní areál – obec Petrůvky I. Etapa“ vypracované Ateliér Desire spol. s r.o., Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha 1, hl. inženýr Ing. Jiří Vrbka, vypracoval Ing. Kamil Drdlíček, jejíž součástí je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Sportovní areál se skládá z několika sportovních ploch. Jedná se o betonovou plochu a asfaltovou plochu. Tyto plochy, které budou sloužit, jako hřiště navazují na parkoviště. Parkoviště je napojeno na veřejně přístupnou obslužnou komunikaci, která je napojena na místní komunikaci. Dále se v areálu nachází dráha pro hasičský sport, dětské hřiště, multifunkční hřiště s umělým povrchem a park, ve kterém budou umístěny hrazdy pro tzv. workout. Součástí areálu dále budou vedlejší stavební objekty, jako jsou oplocení, zpevněné plochy, přípojky inženýrských, areálové rozvody inženýrských sítí apod.
Projektovou dokumentací je stavba členěna na tyto stavební objekty:
- SO01 Příjezdová obslužná místní komunikace a parkoviště
- SO02 Betonová plocha (20,5m x 12,0 m)
- SO03 Areálové chodníky
- SO04 Dětské hřiště
- SO05 Asfaltová plocha (24,0 m x 13,0 m)
- SO06 Betonové prvky – zpevnění svahů
- SO07 Multifunkční hřiště (umělý povrch)
- SO08 Park + workout zóna
- SO09 Dráha pro požární sport (délka 100,0 m)
- SO10 Vodovodní přípojka
- SO11 Přípojka splaškové kanalizace
- SO12 Nakládání se srážkovou vodou
- SO13 Užitkový vodovod
- SO13 Veřejné osvětlení
- SO14 Parkové úpravy
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 11.09.2017 14:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Sportovní areál – obec Petrůvky I. Etapa
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název OBEC PETRŮVKY
IČO 00378488
Adresa
Petrůvky 3
67552 Petrůvky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60063788

Nahoru