Výpis systémových zpráv

Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov

Datum uveřejnění 16.07.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 16.07.2018
Označení verze Aktuální  (12.09.2018 14:43:56)
Systémové číslo P18V00005804
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Společná stezka pro chodce a cyklisty Mořkov“. Předmětem stavebních prací je výstavba nové stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem v délce cca 720 m. Stezka je navržena v souběhu se silnicí II/483 oddělená zvýšeným obrubníkem v celé její délce. Stezka je zčásti přimknutá ke komunikaci, zčásti je oddělena zeleným ochranným pásem. Součástí stezky je návrh dvou autobusových zálivů. Autobusové zálivy se nacházejí za značkou obce, která byla v rámci zpracování projektové dokumentace posunuta. Dále je součástí objektu výstavba chodníků v nejnutnějším rozsahu a sjezdů křížících stezku.
Místo stavby se nachází v západní části obce Mořkov v zatravněném prostoru podél silnice II/483. V současném stavu se jedná o plochu tvořící příkop silnice a přilehlé zelené plochy sousedící se zemědělsky obhospodařovanou půdou. V trase se nachází pouze několik vzrostlých stromů a sjezdů na okolní pozemky. V projektu je navrženo kácení stromoví včetně zachování sjezdů jejich úpravou.
Místem řešení je prostor podél silnice III/483, který je v současné době zatravněný s občasným výskytem stromoví. V ploše budoucí společné stezky pro chodce a cyklisty je v současné době částečně veden příkop odvodňující povrch a pláň zemního tělesa silnice v místech střechovitého příčného sklonu a částečně zachycující srážkovou vodu z okolních polí. Umístěním stezky dojde k posunu příkopy za těleso stezky a současně k zajištění odvodnění pláně zemního tělesa komunikace podélným trativodem. Podél silnice v délce úpravy bude osazen betonový obrubník včetně dvojřádku ze žulových kostek. Součástí stavby jsou 2 zálivy pro autobusovou dopravu včetně přístupového chodníku k zastávkám. Stezka v délce stavby kříží několik sjezdů na soukromé pozemky, které budou v rámci stavby zachovány, zpevněny v napojení na silnici III/483. Součástí stavby je i objekt nové kanalizace a veřejného osvětlení. Stávající propustek přes silnici II/483 bude rekonstruován.
Předmětem stavebních prací je rovněž provedení všech dalších prací podrobně vymezených níže uvedenou projektovou dokumentací.
Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 12 797 194,31 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Demoliční práce
  • Příprava staveniště a odklizovací práce
  • Výstavba cyklistických stezek
  • Instalace a montáž dopravního značení
  • Zakládání stezek pro pěší
  • Kácení stromů
Datum ukončení příjmu nabídek 03.08.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Mořkov
IČO 00298191
Adresa
Horní 10
74272 Mořkov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 241574

Nahoru