Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Společná stezka pro chodce a cyklisty a...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 23.05.2013  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 23.05.2013
Označení verze Aktuální  (31.07.2013 08:14:53)
Systémové číslo P13V00002837
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Společná stezka pro chodce a cyklisty a rekonstrukce chodníku podél silnice I/11 v obci Ropice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky jsou stavební práce související se stavbou „Společná stezka pro chodce a cyklisty podél silnice I/11 v obci Ropice“ v rámci projektu „Společná stezka pro chodce a cyklisty podél silnice I/11 v obci Ropice“ předloženého ke spolufinancování v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.
Společná stezka pro chodce a cyklisty je navržená dle zásad ČSN 73 6110 o šířce 2,00 m (ČSN 73 6110, čl.10.4.3.6) pro návrhovou rychlost 20 km/h s dodrženou nejmenší délkou rozhledu pro zastavení 15,0m a min. směrovým obloukem vnitřní strany 8,0m. První část stezky pro chodce a cyklisty je napojená na místní komunikaci parc. č. 2059/2 za autobusovou zastávkou vedené do centra obce Ropice. Druhá část stezky navazuje na první část stezky a je taktéž napojena na stávající chodník od autobusové zastávky vedené jižně od okraje začátku staničení stezky. Celková délka staničení obousměrné stezky pro cyklisty a chodce první a druhé části je 924,56 m.
Dále jsou předmětem veřejné zakázky stavební práce související se stavbou „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/11 v obci Ropice“ v rámci projektu „Společná stezka pro chodce a cyklisty podél silnice I/11 v obci Ropice“ předloženého ke spolufinancování v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.
Rekonstrukce chodníku spočívá ve výměně povrchu tj. AB krytu za betonovou zámkovou dlažbu tl. 60 mm včetně výměny obrubníků po obou stranách. Konstrukce je navržená s jednostranným příčným sklonem 2,0% a v konstantní šířce 1,5 m. Od zelených pásů vedle komunikace bude chodník oddělen chodníkovým obrubníkem ABO 15-10 v úrovni konstrukce krytu chodníku. Obrubník bude zabudován do betonové lože s opěrou C12/15. Na vzdálenější straně chodníku od komunikace bude chodníkový obrubník ABO 15-10 jako vodící linie zvýšený o 60 mm nad konstrukci krytu chodníku. Celková plocha rekonstruovaného povrchu chodníku bude 2496,00 m2 a délky 1512,3 m (součet jednotlivých rekonstruovaných ploch). Likvidace dešťových vod bude sváděna do stávající dešťové kanalizace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 344 031,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba cyklistických stezek
Datum ukončení příjmu nabídek 10.06.2013 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Ropice
IČO 70305587
Adresa
Ropice č. p. 110
73956 Ropice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 354136

Nahoru