Výpis systémových zpráv

Splašková kanalizace a ČOV Kladeruby nad Oslavou, registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006952

Datum uveřejnění 21.08.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.08.2018
Označení verze Aktuální  (18.05.2021 17:31:12)
Systémové číslo P18V00006848
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Splašková kanalizace a ČOV Kladeruby nad Oslavou, registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006952
Druh Stavební práce
Popis zajištění odvádění splaškových odpadních vod v obci Kladeruby nad Oslavou, jejich odvedení na čištění a možnost jejich vypouštění do vod povrchových v souladu se stávající legislativou – vybudování splaškové gravitační stokové sítě z trub plastových PVC DN 250 se zaústěním do čistírny odpadních vod umístěné na východním okraji zájmového území
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 24 525 536,02 Kč
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-028519
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Výstavba čistíren odpadních vod
Datum ukončení příjmu nabídek 11.10.2018 09:00:00
Lhůta pro podání žádostí o účast 11.09.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Splašková kanalizace a ČOV Kladeruby nad Oslavou, registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006952
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Kladeruby nad Oslavou
IČO 00377601
Adresa
Kladeruby nad Oslavou 36
67575 Kladeruby nad Oslavou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-006316

Nahoru