Výpis systémových zpráv

Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město 715

Datum uveřejnění 10.05.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 10.05.2018
Označení verze Aktuální  (28.12.2018 08:14:20)
Systémové číslo P18V00003610
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město 715
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v budově I. stupně Základní školy č. p. 715 ve Starém Městě. Realizací stavebních prací dojde ke snížení spotřeby energie na vytápění. Bude provedeno zateplení obvodového pláště, zateplení stropní konstrukce (stropu pod půdou) a výměna stávajících okenních a dveřních výplní. Součástí stavebních prací bude také větrání učeben prostřednictvím rekuperační jednotky a vybudování nové kotelny v podkrovní části budovy. Mimo práce spojené se snížením energetické náročnosti budovy budou provedeny další stavební úpravy, jako rekonstrukce střechy, oprava fasády nezateplené části budovy, sanace vlhkosti a další, které zvýší životnost budovy.
Stavba je rozdělena na stavební objekty:
SO-01 Stavební úpravy
SO-02 Vzduchotechnika
SO-03 Plynovodní přípojka
SO-04 Plynová kotelna
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci pro provádění stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentech, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Stavební práce budou v době od 03. 09. 2018 probíhat za provozu školy. Blíže je popsáno v souhrnné technické zprávě –dodatek č. 1 – ZOV, zpracováno 04/2018
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 9 206 097,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-022595
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy školních budov
  • Pokládka střešních krytin
  • Tepelné izolace
  • Instalace a montáž větrání
  • Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků
  • Práce na fasádách
Datum ukončení příjmu nabídek 30.05.2018 18:53:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/ profil/00567884
Smlouva Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město 715
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Staré Město
IČO 00567884
Adresa
náměstí Hrdinů 100
68603 Staré Město
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 234663

Nahoru