Výpis systémových zpráv

Snížení energetické náročnosti objektů – obecní úřad, kulturní dům a pohostinství Hlavnice

Datum uveřejnění 19.03.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 19.03.2018
Označení verze Aktuální  (04.01.2019 07:30:01)
Systémové číslo P18V00001961
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Snížení energetické náročnosti objektů – obecní úřad, kulturní dům a pohostinství Hlavnice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Snížení energetické náročnosti objektů – obecní úřad, kulturní dům a pohostinství Hlavnice“. Předmětem stavebních prací je zateplení svislých obvodových stěn, zateplení střešního pláště, výměna vnějších nevyhovujících okenních a dveřních otvorů a změna způsobu vytápění spočívající v náhradě stávajících plynových kotlů za tepelné čerpadlo v objektu kulturního domu a obecního úřadu a záměně stávajícího kotle na tuhá paliva za nový kotel plynový.
Jedná se o objekt, který je provozně řešen jako dvě samostatné (propojené) části. První dvoupodlažní část je využívána jako kulturní dům a obecní úřad, druhá jednopodlažní část slouží jako pohostinství. Fasáda objektu bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem s probarvenou silikonsilikátovou omítkou. V části objektu tvořenou pohostinstvím bude strop nad 1. PP zateplen minerální vatou. Dosud neměněné dřevěné výplně okenních a dveřních otvorů budou nahrazeny novými plastovými výplněmi. Nahrazeny za plastové výplně budou i výplně okenních otvorů ze sklobetonových tvárnic. Zateplením střešního pláště dojde k odstranění stávající plechové krytiny a jejím nahrazením krytinou z mPVC.
Předmětem stavebních prací je rovněž provedení všech dalších prací podrobně vymezených projektovou dokumentací.
Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Bližší podrobnosti k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v čl. 1 Zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 8 581 141,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
  • Pokládka střešních krytin
  • Úpravy budov
  • Tepelné izolace
  • Instalace a montáž ústředního topení
  • Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků
Datum ukončení příjmu nabídek 12.04.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Hlavnice
IČO 00635596
Adresa
Hlavnice 103
74752 Hlavnice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 227349

Nahoru