Výpis systémových zpráv

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ ve Svobodě nad Úpou

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 10.03.2014  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 10.03.2014
Označení verze Aktuální  (10.04.2014 08:40:25)
Systémové číslo P14V00001069
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Snížení energetické náročnosti budovy MŠ ve Svobodě nad Úpou
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce na projektu Snížení energetické náročnosti budovy MŠ ve Svobodě nad Úpou v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Zlepšení tepelně izolačních a technických vlastností budovy MŠ Svoboda nad Úpou st.p.č. 144, k.ú. Svoboda nad Úpou“, vypracovanou projekční kanceláří Broumovské stavební sdružení s.r.o., IČ 46504303, se sídlem U Horní brány 29, 550 01 Broumov, číslo zakázky 131019 z 09/2013 (dále jen „stavba“), která je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.
Účelem stavby je zlepšení technické kondice stávající mateřské školy se zachováním stávající kapacity. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu: zateplení obvodových stěn, šikmých částí střechy (mansardy) a podlahy půdy, výměna střešní krytiny (šindel > plech), oprava terasy, oprava okapů a svodů, odvod dešťových vod a dodatečná izolace suterénního zdiva. Uvnitř objektu se jedná o výměnu rozvodů vody, kanalizace, topení (včetně nových otopných těles), regulace topení (termohlavicemi), výměna rozvodů silnoproudu, slaboproudu (telefonu, televize, lan) a hromosvodu. Současně dojde k výměně dosud nevyměněných dřevěných oken (zazdění jednoho) a dveří. V rámci rekonstrukce je uvažováno s provedením nové dešťové kanalizace, která bude zaústěna do místní vodoteče p.p.č. 725/1 – Janský potok. Součástí uvažovaného záměru bude výměna dešťových žlabů, svodů a lapačů střešních splavenin. Napojení objektu na ostatní inženýrské sítě zůstává stávající.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 106 048,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 50° 37' 33.4596" N, 15° 48' 59.3579" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Tepelné izolace
Datum ukončení příjmu nabídek 09.04.2014 16:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Svoboda nad Úpou
IČO 00278335
Adresa
Náměstí Svornosti 474
54224 Svoboda nad Úpou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 226346

Nahoru