Výpis systémových zpráv

SNÍŽENÍ EMISÍ TZL Z KOTELNY K2 (MDF)

Datum uveřejnění 29.02.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 29.02.2016
Označení verze Aktuální  (26.04.2016 15:43:06)
Systémové číslo P16V00000925
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky SNÍŽENÍ EMISÍ TZL Z KOTELNY K2 (MDF)
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení takových technických opatření na dvou roštových kotlích K1 a K2 spalujících biomasu a dřevní odpad umístěných na kotelně K2 (MDF), které povedou ke snížení emisních koncentrací tuhých znečišťujících látek (TZL) ve spalinách z kotelny K2 na hodnotu max. 30 mg/Nm3 (koncentrace TZL přepočtené na referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn a normální stavové podmínky (101325 Pa, 0 °C)) nebo nižší.
Technickým opatřením se rozumí zejména:
- Primární opatření - instalace 2 ks elektrostatických odlučovačů (pro každý kotel 1 ks elektrostatického odlučovače)
- Sekundární opatření - úpravy provozu a spalování kotlů

Projekt bude probíhat především v těchto dílčích celcích:
- zpracování projektové dokumentace
- stavební práce
- provedení demontáže aktuálních zařízení a stavebních konstrukcí
- dodávky zařízení
- montáž dílů a zařízení
- potřebné úpravy stávajících zařízení zadavatele
- kompletní vyzkoušení celého zařízení a zkušební provoz
- uvedení zařízení do plného provozu a předání díla
Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky na dodávky je popsáno v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Projekt bude realizován v areálu DDL na parcelním čísle: 271/17. Parcelní číslo objektu kotelny K2: 453. Kat. území: 688771 Lukavec u Pacova.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 28 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 7602010033332
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Parní kotle
  • Elektrostatické čističe vzduchu a plynů
  • Filtrační zařízení
  • Instalace a montáž elektrických zařízení
  • Elektroinstalace filtračních zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 26.04.2016 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/646746
Smlouva SNÍŽENÍ EMISÍ TZL Z KOTELNY K2 (MDF)
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Dřevozpracující družstvo
IČO 00028631
Adresa
Lukavec 9
39426 Lukavec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 7652010033060

Nahoru