Výpis systémových zpráv

Smlouva o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu "Revitalizace zámeckého parku v Brankách"

Datum uveřejnění 09.10.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.09.2015
Označení verze Aktuální  (10.12.2015 14:47:57)
Systémové číslo P15V00006609
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Smlouva o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu "Revitalizace zámeckého parku v Brankách"
Druh Stavební práce
Popis Předmětem smlouvy je "Revitalizace zámeckého parku v Brankách" v rozsahu specifikovaném v projektové dokumentaci zpracované společností PRODEZ, a. s., se sídlem Masarykova 810, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 60792019, zakázkové číslo: EX-H34-104. S projektovou dokumentací byl zhotovitel seznámen v rámci výběrového řízení o zakázku, jejímž předmětem je provedení díla dle této smlouvy; oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; Stavebním povolení čj. MěÚVM 16341/2007 ze dne 26. 3. 2007 a navazujícím Rozhodnutí – prodloužení platnosti stavebního povolení čj. MěÚVM 20053/2009 ze dne 28. 4. 2009, které zhotovitel obdržel v rámci výběrového řízení o zakázku, jejímž předmětem je stanovení podmínek pro provedení díla dle této smlouvy.

Předmětem díla je rovněž publicita projektu v souladu s aktuálně platným Metodickým pokynem Publicita ROP Střední Morava (dále jen „metodický pokyn“), která spočívá v provedení velkoplošného reklamního panelu (informační cedule) a pamětní desky (blíže viz uvedený metodický pokyn). Návrh finálního provedení a následného umístění reklamního panelu (informační cedule) a pamětní desky musí být předem schválen objednatelem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 980 655,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 23.09.2015 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Smlouva o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu "Revitalizace zámeckého parku v Brankách"
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Branky
IČO 00303712
Adresa
Branky 6
75645 Branky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 354109

Nahoru