Výpis systémových zpráv

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 2019 - stavební práce

Datum uveřejnění 10.05.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 10.05.2019
Označení verze Aktuální  (15.01.2020 10:54:23)
Systémové číslo P19V00003637
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 2019 - stavební práce
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je souhrn stavebních prací na objektech školských zařízení v Klášterci nad Ohří. Konkrétně je předmětem zakázky oprava bočních stěn venkovního schodiště v MŠ Lesní, rekonstrukce dětské umývárny v MŠ Souběžná, oprava chodníků v zahradě a odstranění betonových ploch herních prvků v MŠ Školní, oprava podezdívky oplocení tenisových kurtů v ZŠ Krátká, rekonstrukce chodníků (k tělocvičně a učebně pěstitelské výchovy) v ZŠ Petlerská, rekonstrukce podlahy na chodbě v 1.NP v ZŠ Školní.
Úplný rozsah zakázky je patrný z přiloženého technického zadání konkrétně z technického popisu, nákresů a výkazů výměr.
Vzhledem k tomu, že v areálu MŠ Školní se bude realizovat akce "Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu" budou se muset tyto dvě akce koordinovat.
Zakázka bude probíhat v koordinaci s provozem resp. s řediteli jednotlivých školských zařízení.
Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností :
* zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících ( např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.).* inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání komunikace jejímu uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby.
* jmenování autorizované osoby zodpovědné za realizaci stavby – obor pozemní stavby.
* zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby - likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby.
* úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou.
* před zahájením stavebních prací si zhotovitel zajistí vytýčení, ochranu inženýrských sítí a podzemních zařízení na stavbě.
* před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb ( např. objektů, plotů a plotových podezdívek ), ale i pozemků.
* zajištění dodržování bezpečnostních předpisů.
* spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště.
* po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií.
* dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří.
Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 698 369,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 21.05.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Smlouva ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 2019 - stavební práce
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru