Výpis systémových zpráv

Skladová hala VÚB a.s. - demolice a výstavba

Datum uveřejnění 03.05.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.05.2021
Označení verze Aktuální  (01.06.2021 11:03:31)
Systémové číslo P21V00003084
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Skladová hala VÚB a.s. - demolice a výstavba
Druh Stavební práce
Popis Předmětem této zakázky jsou demoliční a stavební práce včetně všech služeb a dodávek v rámci realizace projektu zadavatele s názvem „VUBSTORE - Rekonstrukce brownfieldu společnosti VÚB a.s.“ reg. č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0016075, kterým jsou práce podle projektových dokumentací „Demolice objektu na st.p. č. 309/3“ a „Skladová hala VÚB“ v rozsahu dle projektové dokumentace a výkazu výměr, které byly zpracovány projektantem Agrostav Ústí nad Orlicí , a.s., Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí 562 01, IČ: 47452943, odpovědný projektant Ing. V. Zábojník, číslo v seznamu ČKAIT 0700137, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb (dále jen „projektová dokumentace“).


Vzhledem k rozsahu zadání zadavatel připouští možnost dílčího plnění zakázky.
Předmět každé části zakázky je blíže specifikován v příslušném návrhu Smlouvy o dílo včetně Všeobecných podmínek smlouvy, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o Dílo (viz přílohy č. 4.1 a 4.2 této ZD) a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 5.1 a 5.2 této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba skladů
Datum ukončení příjmu nabídek 03.06.2021 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/vub-a-s
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název VÚB a.s.
IČO 45534420
Adresa
Na Ostrově 1165
56201 Ústí nad Orlicí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 001654

Nahoru