Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„Silnice III/4864 – rekonstrukce propustku v km...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 23.09.2022  
Datum zahájení zadávacího řízení 29.08.2022
Označení verze Aktuální  (26.09.2022 06:16:12)
Systémové číslo P22V00006440
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „Silnice III/4864 – rekonstrukce propustku v km 1,340 v obci Tichá“
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Odesláním elektronické výzvy přes systém
Popis Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jediným dodavatelem stavebních prací na stávajícím propustu na silnici III/4864 v km 1,340 v obci Tichá (spádová oblast střediska Nový Jičín).
Stávající propustek z kameninových trub DN500 se nachází havarijním stavu. Délka propustku je 11,54 m, křížení silnice III/4864 je pod úhlem 65o, převádění vody občasné vodoteče z levé strany silnice na pravou a dále do vodního toku Tichávka. Ukončení propustku je na obou koncích rovnými čely z kamenného zdiva, na vtoku s kolmými křídly. Svah mezi čely a silnicí je odlážděn kamennou dlažbou, krajnice je po obou stranách osazena silničním ochranným zábradlím. Tento propustek bude nahrazen propustkem z železobetonových trub DN1000, v délce 11,51 m, přičemž čela propustku budou po obou koncích rovná železobetonová. Na výtokové straně propustku v koruně rovného čela bude osazeno silniční ochranné zábradlí výšky 1,1 m a v koruně svahu bude osazeno jednostranné svodidlo délky 28 m s krátkými výškovými náběhy. Svah nad rovným čelem bude upraven dlažbou z lomového kamene do betonu. Místo stavby se nachází v zastavěném území Obce Tichá. Silnice III/4864 prochází zájmovým územím náležícím do plochy „DS“ „Plochy dopravní infrastruktury silniční“. Ze všech stran je obklopena plochami „SO“ „Plochy smíšeně obytné“ a dále v ploše „VV“ „Vodní a vodohospodářské plochy“. Po silnici jsou rovněž vedeny cyklistické a cykloturistické trasy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Práce na opravě silnic
Datum ukončení příjmu nabídek 06.09.2022 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00095711
Smlouva „Silnice III/4864 – rekonstrukce propustku v km 1,340 v obci Tichá“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
IČO 00095711
Adresa
Úprkova 795/1
70223 Ostrava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60054036

Nahoru