Výpis systémových zpráv

Sběrný dvůr ve městě Klecany

Datum uveřejnění 10.10.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 10.10.2017
Označení verze Aktuální  (19.11.2018 13:57:25)
Systémové číslo P17V00007447
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Sběrný dvůr ve městě Klecany
Druh Stavební práce
Popis Předmětem projektu je výstavba sběrného střediska tříděného odpadu v obci Klecany. Sběrný dvůr bude sestávat z oplocené zpevněné plochy, na které bude rozmístěno vybavení sběrny – typové kontejnery kryté ocelovým přístřeškem, eko-kontejner pro nebezpečný odpad a provozní objekt (unimobuňka) s kanceláří a hygienickým zázemím pro obsluhu dvora.
Dílo bude provedeno dle podmínek Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace, a v souladu s projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení vedenou pod názvem „SBĚRNÝ DVŮR VE MĚSTĚ KLECANY“ vypracovanou projekční společností JM CONSTRUCTION s.r.o., IČ: 034 93 954, zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Mezera, č. autorizace 0011008, z 9/2016 a výkazem výměr. Projektové dokumentace a výkazy výměr tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 795 559,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Práce spojené s přípravou staveniště
  • Demolice a zemní práce
  • Stavební montážní práce
  • Elektroinstalační práce
Datum ukončení příjmu nabídek 01.11.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Sběrný dvůr ve městě Klecany
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klecany
IČO 00240290
Adresa
Do Klecánek 52
25067 Klecany
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 345550

Nahoru