Výpis systémových zpráv

Sběrný dvůr Březová – I. etapa

Datum uveřejnění 02.01.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 02.01.2020
Označení verze Aktuální  (27.02.2020 12:28:18)
Systémové číslo P20V00000011
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Sběrný dvůr Březová – I. etapa
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v režimu zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 zákona.
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací, dodávek a služeb nutných k provedení akce s názvem: „Sběrný dvůr Březová – I. etapa“, tak jak je to stanoveno v projektové dokumentaci, která je nedílnou přílohou této výzvy k podání nabídek. V rámci zadávacího řízení bude zajištěno zejména:
• budou provedeny zpevněné plochy a komunikace uvnitř areálu Sběrného dvora,
• budou provedeny inženýrské sítě a bude provedena skladba zpevněných ploch a komunikace,
• bude provedena dešťová a splašková kanalizace,
• bude vybudován vodovod – hlavní řád,
• budou provedeny distribuční rozvody NN,
• bude provedeno veřejné osvětlení,
• bude zhotoveno oplocení opěrné zdi,
• apod.
Všechny činnosti jsou podrobně specifikovány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek.
Hlavní předmět díla dle CPV: 45000000-7 Stavební práce, 45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné plochy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 14 314 762,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Datum ukončení příjmu nabídek 24.01.2020 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Sběrný dvůr Březová – I. etapa
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Březová
IČO 00259250
Adresa
Náměstí Míru 230
35601 Březová
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60059679

Nahoru