Výpis systémových zpráv

Sběr, svoz a odstraňování odpadů ve městě Kosmonosy

Datum uveřejnění 26.12.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 22.12.2017
Označení verze Aktuální  (09.04.2018 20:41:00)
Systémové číslo P17V00009316
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Sběr, svoz a odstraňování odpadů ve městě Kosmonosy
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při nakládání s odpady (směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a tříděného odpadu) na území města Kosmonosy a místní části Horní Stakory, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, právními předpisy ČR, obecně závaznou vyhláškou zadavatele o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Plánem odpadového hospodářství.
Dodavatel (dále také jako „poskytovatel“) bude pro Město Kosmonosy (dále také jako „Zadavatel“ nebo „Objednatel“) na základě Smlouvy o poskytování služeb, která je součástí Zadávací dokumentace (dále také jako „smlouva“), zároveň této Zadávací dokumentace a pokynů Zadavatele, poskytovat komplexní služby v oblasti nakládání s odpady na správním území Města Kosmonosy vč. místní části Horní Stakory (dále jako “území města“). Zadavatel po celou dobu trvání zakázky bude mít právo určovat přesný rozsah plnění a dodavatel toto bude povinen akceptovat včetně i případného vyjmutí dílčího plnění z platně uzavřené smlouvy. Zadavatel neponese žádné s tím spojené případné vícenáklady dodavatele. V případě rozporu mezi smlouvou a Zadávací dokumentací a věcmi neuvedenými v Zadávací dokumentaci má vždy přednost smlouva.
Podrobný popis navrhovaného systému nakládání s odpady pro jednotlivé složky odpadů jsou podrobně uvedeny v příloze č. 7 této zadávací dokumentace Popis plnění.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 13 236 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Služby související s likvidací odpadů a odpady
  • Sběr odpadu
  • Odvoz odpadu
Datum ukončení příjmu nabídek 31.01.2018 15:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Sběr, svoz a odstraňování odpadů ve městě Kosmonosy
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Kosmonosy
IČO 00508870
Adresa
Debřská 223
29306 Kosmonosy
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60062344

Nahoru