Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Sanatorium Pálava – Správce stavby

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 07.10.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.10.2019
Označení verze Aktuální  (24.02.2020 16:46:47)
Systémové číslo P19V00008498
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Sanatorium Pálava – Správce stavby
Druh Služby
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení:
a) výkonu činností správce stavby ve smyslu standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (dále jen „FIDIC“) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem,
b) výkonu činností technického dozoru stavebníka (investora) nad prováděním stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
c) výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, příp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
d) výkonu činností konzultačního inženýra,
e) výkonu činností kontrolora jakosti,
f) dalších souvisejících činností,
a to při realizaci stavby s názvem: Sanatorium Pálava,
to vše podle standardů FIDIC Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 16 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2019-025863
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 48° 54' 10.5087" N, 16° 32' 41.8024" E
Předmět CPV
 • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 • Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
 • Dohled nad stavebními pracemi
 • Dohled nad projektem a dokumentací
 • Architektonické služby a stavební dozor
 • Technicko-inženýrské služby
 • Posouzení rizik u stavby
 • Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
 • Poradenské a konzultační inženýrství
 • Technická kontrola
 • Technická asistence
 • Řízení stavebních projektů
 • Analytické služby
Datum ukončení příjmu nabídek 10.12.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/137847
Smlouva Sanatorium Pálava – Správce stavby
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Thermal Pasohlávky a.s.
IČO 27714608
Adresa
Pasohlávky 1
69122 Pasohlávky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 220246

Nahoru