Výpis systémových zpráv

Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa – jih

Datum uveřejnění 27.12.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.12.2018
Označení verze Aktuální  (30.05.2019 15:46:28)
Systémové číslo P18V00009804
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa – jih
Druh Služby
Popis Předmětem plnění zakázky je sanace závažně kontaminované lokality Srní u České Lípy, která sloužila od 20. do 70. let 20. století k výrobě mořených stožárů, pražců a kůlů. Později byl areál využíván pouze ke zpracování surového dřeva. K impregnaci výrobků byl v areálu využíván kresotový olej, vodou rozpustné anorganické soli a rtuť. Na předchozí dílčí průzkumy a sanační opatření navázala v roce 2016 a 2017 komplexní analýza rizik, která přítomnost masivní kontaminace PAU, Hg, Zn a ropných látek prokázala. Nápravná opatřeni budou provedena v souladu s projektovou dokumentací „Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa - jih- projektová dokumentace nápravných opatření" vypracovanou společností MEGA a.s. (12/2017).
Základem nápravných opatření je odstranění extrémně kontaminovaného horninového prostředí v centru kontaminace a na odkapávacích plochách, resp. efektivní řešení problematiky intenzivní kontaminace eluvia pískovců ropnými látkami a PAU, kontaminace skalního masivu ropnými látkami a PAL) a kontaminace podzemních vod PAU. Sanace předpokládá odtěžbu primárního ohniska kontaminace do hloubky 6 m p.t. a v projektované přilehlé manipulační ploše do 1,2 m p.t. V prostoru místa realizace bude umístěna jímka a ve dvou etapách vybudována bioaugmentační plocha, na které bude prováděno „kompostování" vytěženého nadlimitně kontaminovaného materiálu. Těžba a bioaugmentace bude probíhat po etapách tak, aby byla využita kapacita vybudované zabezpečené plochy. Vody zachycené v jímce budou zpětně rozstřikovány na ploše, případně vyváženy k likvidaci na ČOV. Souběžně s provozem bioaugmentační plochy bude probíhat sanace kontaminace ropných uhlovodíků v podzemních vodách s využitím Fentonova činidla s fotooxidací a biostimulací. V průběhu těžby bude probíhat monitoring kvality zemin za účelem přesné konturace kontaminace ve výkopu. Dále bude probíhat sledování průběhu kampostovacího procesu a průběhu sanace podzemních vod.
Předmět plnění veřejné zakázky se skládá z následujících prvků:
• Vypracování realizační projektové dokumentace
• Terénní úpravy
• Demolice komína
• Bioaugmentační plocha
• Jímka, kanalizace
• Sanace zemin
• Sanace skalního podloží a podzemních vod
• Monitoring
• Konečné úpravy
• Inženýring sanačních prací
Detailní požadavky na funkci a výkon předmětu plnění veřejné zakázky jsou vymezeny v přílohách zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí, projekt reg. č. CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_075/0007468.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 91 354 060,00 Kč
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-044683
Hlavní místo plnění Liberecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Příprava staveniště a odklizovací práce
  • Výkopové a zemní práce
  • Vrtné a průzkumné práce
  • Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
  • Analýza jiných ekologických ukazatelů než u stavby
  • Sanace průmyslových zón
  • Dekontaminace životního prostředí
  • Sledování, monitorování znečištění a obnova
  • Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod
Datum ukončení příjmu nabídek 08.04.2019 11:00:00
Lhůta pro podání žádostí o účast 21.01.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/96630
Smlouva Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa – jih
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Ing. Vlastimil Ladýř
IČO 44378653
Adresa
Srní u České Lípy 10
47167 Provodín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru