Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Sanace areálu bývalé společnosti SEBA...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 29.11.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 26.11.2018
Označení verze Aktuální  (29.03.2019 14:47:49)
Systémové číslo P18V00009288
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Sanace areálu bývalé společnosti SEBA bavlnářské závody n.p., závod 010 – Rokytnice nad Jizerou
Druh Služby
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem, dle platných právních předpisů a dle závazných podkladů uvedených v zadávací dokumentaci poskytnutí sanačních prací spočívající v odstranění nadlimitně kontaminovaných stavebních konstrukcí, zemin a podzemních vod v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.

Výchozími podklady pro poskytnutí shora uvedených služeb jsou následující dokumenty které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a to Projektová dokumentace sanace areálu bývalé společnosti SEBA bavlnářské závody n.p., závod 010 – Rokytnice nad Jizerou“ zpracovaná v listopadu 2017 společností LELIO KP s.r.o., IČO: 045 60 531, se sídlem Jeruzalémská 1783/13, 110 00 Praha 1a Závazné stanovisko MŽP č. j. MŽP/2017/750/45906 ze dne 12.1.2018.

Veřejná zakázka je spolufinancována z Operačního programu pro životní prostředí, projekt reg. č. CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_075/0007340.

Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vymezeno v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 19 730 310,- Kč bez DPH. Uvedená předpokládaná hodnota veřejné zakázky je maximální a nepřekročitelná. Účastník, jehož nabídka bude obsahovat vyšší nabídkovou cenu než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, může být ze zadávacího řízení vyloučen.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 19 730 310,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-041353
Hlavní místo plnění Liberecký kraj
Předmět CPV
  • Demolice a zemní práce
  • Služby související s likvidací odpadů a odpady
  • Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod
  • Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace
Datum ukončení příjmu nabídek 31.01.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/alfa-system-s-r-o
Smlouva Sanace areálu bývalé společnosti SEBA bavlnářské závody n.p., závod 010 – Rokytnice nad Jizerou
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ALFA SYSTEM s.r.o.
IČO 62581678
Adresa
Dobříč 2
25225 Jinočany
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-041090

Nahoru