Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Samojízdný kolový teleskopický nakladač

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 25.05.2022  
Označení verze Aktuální  (10.06.2022 23:45:45)
Systémové číslo P22V00003891
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Samojízdný kolový teleskopický nakladač
Druh Dodávky
Popis Předmět zakázky tvoří dodávka 1 ks samojízdného kolového teleskopického nakladače pro
zabezpečení manipulace se sypkým materiálem v rámci výrobního provozu zadavatele.

Rozsah dodávky a přesná specifikace požadovaných technických parametrů předmětu
zakázky je uvedena v Příloze č. 1 (Specifikace požadovaných technických parametrů, rozsah a provedení předmětu zakázky) Zadávací dokumentace.

Předmět zakázky (respektive jeho součásti) musí být nový, dosud nepoužitý - neodepisovaný.

Zadavatel neumožňuje variantní nabídky spočívající v technicky a kvalitativně odlišném
řešení, ani dodatečné plnění (nad rámec) než uvedeném v Zadávací dokumentaci respektive
v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Podrobné podklady, včetně technické specifikace předmětu zakázky, a informace nezbytné
pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační způsobilost účastníků VŘ a požadavky na
jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou
stanoveny v Zadávací dokumentaci respektive přílohách Zadávací dokumentace.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách (zejména Příloze č. 1) uvedeny odkazy na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, specifická označení zboží a služeb,
které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud
by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků má se
za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či
materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a
technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá
uvedeným parametrům, případně je kompatibilní se zařízením, na které bude napojováno a
musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a
použitelnosti.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 972 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Kolové nakladače
Datum ukončení příjmu nabídek 10.06.2022 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.
IČO 15059561
Adresa
Nové Ransko 234
58263 Ždírec nad Doubravou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru