Výpis systémových zpráv

"RS - Nové sídliště VII. etapa - projekční a inženýrská činnost"

Datum uveřejnění 19.10.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 19.10.2017
Označení verze Aktuální  (20.05.2019 08:48:31)
Systémové číslo P17V00007675
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky "RS - Nové sídliště VII. etapa - projekční a inženýrská činnost"
Druh Služby
Popis Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro umístění, povolení a realizaci stavby "RS - Klášterec nad Ohří - "Nové sídliště" VII. etapa" vč. příslušné inženýrské činnosti. VII. etapa regenerace panelového sídliště zahrnuje horní část ulice Dlouhá v úseku mezi křižovatkami s ul. Žitná a Petlerská, regeneraci chodníku za panelovými domy v ul. Dlouhá čp. 530-539 a 666-669, který bude nově sloužit pro smíšený provoz chodců a cyklistů, a který bude u čp. 669 navazovat na připravovaný projekt rekonstrukce páteřního chodníku se smíšeným provozem chodců a cyklistů v ul. Petlerská resp. na druhém konci bude u čp. 530 navazovat na propojovací komunikaci ul. Dlouhá - Útočiště. Dále bude předmětem VII. etapy regenerace prostoru podél Kláštereckého potoka za panelovými domy v ul. Žitná a Krátká.
Požadována je projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení, v podrobnostech pro provedení stavby včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Zakázka bude složena z následujících činností:
1. geodetické zaměření (výškopis, polohopis)
2. průzkum a posouzení stávajícího podloží a konstrukčních vrstev stávajících komunikací vč. potřebných sond
3. existence inženýrských sítí
4. návrh stavby - k projednání s objednatelem
5. vypracování dokumentace k územnímu řízení
6. inženýrská činnost pro vydání ÚR vč. nabytí právní moci
7. vyjádření dotčených orgánů
8. vypracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro zadání a realizaci stavby
9. inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci
10. výkaz výměr a kontrolní rozpočet
11. výkon autorského dozoru v rámci realizace zakázky

Projektová dokumentace musí být v souladu s CYKLOGENERELEM města Klášterce nad Ohří.

Požadovaný počet výtisků PD:
a) 3x PD v úrovni pro vydání ÚR vč. vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto. v elektronické podobě na CD ve formě PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS a pod.
b) 6x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto. v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS a pod.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 350 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 50° 23' 4.0607" N, 13° 10' 16.6544" E
Předmět CPV
  • Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
Datum ukončení příjmu nabídek 06.11.2017 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva "RS - Nové sídliště VII. etapa - projekční a inženýrská činnost"
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru