Výpis systémových zpráv

RS – Klášterec nad Ohří – Nové sídliště VII. etapa“

Datum uveřejnění 06.05.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 06.05.2019
Označení verze Aktuální  (14.08.2020 10:29:46)
Systémové číslo P19V00003519
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky RS – Klášterec nad Ohří – Nové sídliště VII. etapa“
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících komunikace, parkovacích stání, chodníků, vzniku stezky pro chodce
a cyklisty a obnova veřejného osvětlení. Stavba se nachází v centrální části města Klášterec nad Ohří, která je četně
zastavěná bytovými domy. Konkrétně se jedná o část ulice Dlouhá mezi ul. Petlérská a Žitná. V tomto prostoru dojde k
rekonstrukci stávající komunikace, parkovacích stání a chodníku. U bytových domů v ul. Dlouhá, v prostoru za domy vznikne
smíšená stezka pro chodce a cyklisty. Nový chodník je navržen ve vnitrobloku ul. Žitná podél Kláštereckého potoka. Návrh
je v souladu s plánovaným rozvojem této části města.
Stavba se nachází na plochách „ZP – plochy smíšené a nezastavěného území, „BH – plochy pro bydlení – v bytových
domech“, „VP – veřejná prostranství – prostory pozemků sloužících k obecnému užívání, veřejně přístupných každému bez
omezení“ a „VV – plochy vodní a vodohospodářské“ dle územního plánu města Klášterec nad Ohří platného od 15.3.2018.
5
Stavba svým charakterem – komunikace, parkovací stání, chodník a cyklostezka je v souladu s tímto územním plánem –
přípustné využití, je též v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Stavba si v některých místech vyžádá odstranění
náletové zeleně a kácení stromů.
Stavba bude umístěna a prováděna na pozemních v a) k. ú. Klášterec nad Ohří - p. č. 2173/4, 2173/64, 2173/95, 2173/96,
2173/97, 2173/113, 2214/3, 2214/2, 2215/1 a 2215/5; b) k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří – p. č. 901/1, 1730/147,
1730/198, 1730/201, 1730/202, 1730/217, 1730/219, 1730/3, 1730/38, 1730/39, 1730/40, 1730/41, 1730/42, 1730/43,
1730/44, 1730/45, 1730/46, 1730/49, 1730/61, 1735/1,a 1736/2.
Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž
jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazný vzor smlouvy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 7 597 389,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební úpravy pro komunikace
  • Dláždění a asfaltování
  • Obnova povrchu vozovky
  • Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
Datum ukončení příjmu nabídek 27.05.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva RS – Klášterec nad Ohří – Nové sídliště VII. etapa“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru