Výpis systémových zpráv

Rozvadov - oprava místní komunikace k muzeu - I. etapa

Datum uveřejnění 14.09.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 14.09.2021
Označení verze Aktuální  (14.09.2021 09:06:23)
Systémové číslo P21V00007151
Stav zakázka neukončena (Příjem nabídek)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rozvadov - oprava místní komunikace k muzeu - I. etapa
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Stavba „ROZVADOV – OPRAVA MK K MUZEU – 1.ETAPA“ se realizuje na pozemcích stávající komunikace a sousedních ploch. Trasa komunikace a niveleta se nemění. Zájmové území stavby zahrnuje část místní komunikace obslužné vedoucí k Muzeu a její napojení na komunikaci 2.třídy - II/605, která prochází obcí Rozvadov a plochy přiléhající ke komunikaci. Území stavby se nachází v intravilánu v oboustranné zástavbě.
Předmětem stavby je 1.etapa opravy místní komunikace od místa napojení na silnici II/605 k sjezdu na stávající parkoviště na pozemek p.č.305/14, výstavba nového chodníku s dvěma místy pro přecházení, úprava parkovacích míst a napojení obytné zóny vedoucí ke kostelu chodníkových přejezdem. V jižní části zájmového území bude upravena trasa parkové cesty, která bude nově napojena na nové místo pro přecházení. Část parkové cesty bude zrušena a rekultivována. Pokračování stavebních úprav stávající komunikace až k Muzeu Pohraniční stráže Kóta je předmětem 2.etapy. která bude řešena samostatnou projektovou dokumentací.
Odvodnění komunikace bude novými obrubníkovými a uličními vpusťmi do stávající dešťové kanalizace. Stávající vpusti budou zrušeny.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 7 900 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 39' 58.6525" N, 12° 33' 23.1533" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 01.10.2021 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Rozvadov
IČO 00260126
Adresa
Rozvadov 142
34806 Rozvadov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2021-023692

Nahoru