Výpis systémových zpráv

Rozšíření VIK společnosti Slovácké strojírny, stavební práce – Uherský Brod

Datum uveřejnění 26.09.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 26.09.2018
Označení verze Aktuální  (27.11.2018 14:42:24)
Systémové číslo P18V00007920
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rozšíření VIK společnosti Slovácké strojírny, stavební práce – Uherský Brod
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu Chromovny (SO01), s přilehlou transformační stanicí (SO02).
Stávající objekt Chromovny je umístěn na parcelách č. 3227/1, 3227/2, objekt Transformační stanice je umístěn na parcele č. 3227/3 v k.ú. Uh. Brod, které jsou ve vlastnictví investora. V lokalitě je stávající zástavba budov pro výrobu a skladování.
Řešená stavba je umístěna v území Uherského Brodu, určeném pro průmyslovou zástavbu, v areálu Slováckých strojíren. Pozemek je rovinný. Vzrostlá zeleň se v okolí objektu nenachází. Při výstavbě nevzniká nárok na zábor zemědělského půdního fondu. Příjezd k parcele je po stávajících areálových komunikacích. Komunikace jsou umístěny na pozemcích ve vlastnictví investora. Stavba je napojena stávajícími přípojkami vody, jednotné kanalizace, plynu a el. vedení NN.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 49 812 550,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Rekonstrukce budov
Datum ukončení příjmu nabídek 22.11.2018 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Slovácké strojírny, a. s. Uherský Brod
IČO 00008702
Adresa
Nivnická 1763
68828 Uherský Brod
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 221721

Nahoru