Výpis systémových zpráv

Rozšíření kolumbária na městském hřbitově v Klášterci nad Ohří

Datum uveřejnění 26.05.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 26.05.2021
Označení verze Aktuální  (17.06.2021 13:30:23)
Systémové číslo P21V00003896
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rozšíření kolumbária na městském hřbitově v Klášterci nad Ohří
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je vybudování nových sekcí kolumbáriií na hřbitově v Klášterci nad Ohří. Jedná se o dvě jednostranné stěny s 27 úložnými místy, dvě oboustranné stěny s 42 úložnými místy a jednou dvoustrannou stěnou s 54 úložnými místy. Celkově budou stávající sekce urnových schránek rozšířeny o 192 úložných boxů. Nová kolumbária budou materiálově, barevně a rozměrově shodné se stávajícími boxy. První 27 místná stěna bude umístěna ke stávající stěně sekce „U“. U této stávající stěny bude demontováno oplechování horní desky a po montáži nové stěny bude provedeno nové oplechování celé doustranné stěny. Pod prefabrikovanými boxy urnových stěn budou vybetonovány betonové základy se základovou spárou v nezámrzné hloubce 900mm. Na základech bude proveden prefabrikovaný betonový sokl výšky 380 mm. Spáry mezi základem a soklem budou odizolovány (2x hydroizolace vč. penetračního nátěru). Na sokly budou umístěny kolumbární boxy o vnitřním rozměru 490x350x310mm. Budou vyrobeny z umělého kamene teraco šedé barvy a osazeny skleněnými otevíravými dvířky v nerezovém rámečku se zámkem na „plíšek“. Boxy a dvířka budou po montáži utěsněna, aby bylo zabráněno zatékání vody do boxů. Urnové stěny budou zastřešeny prefabrikovanou betonovou stříškou a oplechováním. Umístění stěn bude respektovat stávající rozmístění. Prostor mezi urnovými stěnami bude vydlážděn zámkovou dlažbou, propojenou s hlavním chodníkem 4 vstupy. Zámková dlažba bude ohraničena betonovými obrubníky.
Do doby realizace je nutné počítat s výrobou prefabrikátů v délce 6 týdnů.
Při realizaci je nutné respektovat pietní místo. DOPORUČUJEME PROHLÍDKU MÍSTA PLNĚNÍ
Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností:
* zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů
a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících (např. mytí a čištění komunikace,
přeprava materiálu a mechanizace apod.).
* inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání díla uživateli zpět
do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů vč. likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby.
*jmenování autorizované osoby zodpovědné za realizaci stavby – obor pozemní stavitelství
*zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby.
* úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou.
* před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb (např. objektů, plotů a plotových podezdívek), ale i pozemků.
* zajištění dodržování bezpečnostních předpisů.
* spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií (v místě realizace není možnost napojení na elektrickou energii).
*dokumentace skutečného provedení.
* dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří.
Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 378 084,20 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 08.06.2021 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru