Výpis systémových zpráv

Rozšíření ČOV Sedlec

Datum uveřejnění 29.03.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 28.03.2016
Označení verze Aktuální  (13.06.2016 19:16:28)
Systémové číslo P16V00001979
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rozšíření ČOV Sedlec
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je Jedná se o stavební úpravy a přístavbu zastřešení nádrže s vloženou dosazovací nádrží a zastřešení hrubého předčištění stávající ČOV Sedlec, vyvolané požadavky na navýšení kapacity ČOV. Stavba je členěna na: hrubé čištění, objekt ČOV, přístavba ČOV.
Objekt SO 01:
V objektu hrubého čištění budou stávající ruční česle nahrazeny automaticky strojně stíranými česlemi s lisem shrabků, instalace bude provedena do stávajícího betonového žlabu.
Objekt SO 02:
V prostoru nad stávající denitrifikační nádrží bude osazeno nové dmychadlo s potrubním rozvodem stlačeného vzduchu v nově odděleném prostoru dmychárny.
Objekt SO 03:
Stávající linka biologického čištění bude rozšířena o novou aktivační nádrž s vloženou dosazovací nádrží z nerez oceli. Na dně aktivační nádrže budou instalovaný aerační systém. Nová nádrž bude technologickým potrubím propojena se stávající linkou ČOV. ČOV bude napojena do objektu stávajícího mikro síťového filtru, který bude repasován. Stávající aerační systém bude vyměněn za nový. V rámci rozšíření ČOV bude stávající rozvaděč technologie doplněn a upraven pro zapojení nového dmychadla.
V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci zpracované společností Ing. Dušan Tér, Bezděkov nad Metují 191, 549 64 Bezděkov nad Metují.
Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto vymezení blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 700 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ano
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 631293
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
  • Čistírny odpadních vod
Datum ukončení příjmu nabídek 05.05.2016 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Sedlec
IČO 00640239
Adresa
Sedlec 60
25065 Sedlec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 369116

Nahoru