Výpis systémových zpráv

Rozšíření a intenzifikace ČOV Libeř

Datum uveřejnění 12.11.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.11.2018
Označení verze Aktuální  (16.04.2020 18:05:42)
Systémové číslo P18V00008887
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rozšíření a intenzifikace ČOV Libeř
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Odesláním elektronické výzvy přes systém
Popis Rozšíření a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod o velikosti 600 EO na celkovou kapacitu 1 250 EO, ČOV je navržena jako mechanicko-biologická s aerobní stabilizací kalu, s postupně protékanými nádržemi denitrifikace a dosazovacími nádržemi. Bez přerušení provozu stávající ČOV budou postupně realizovány – nová podzemní a fekální jímka, kalová nádrž, mechanické předčištění a provozní budova vč. technologického vystrojení, poté bude provedeno přepojení nové části ČOV na stávající dosazovací nádrž a následně budou realizovány nové nádrže biologické části ČOV, v rámci stavby budou náležitě upraveny zpevněné plochy v areálu ČOV a realizovány potřebné trubní propojení mezi stávajícími a novými objekty čistírny, včetně likvidace dále nepotřebných podzemních sítí, a to dle projektové dokumentace z 10/2017 zhotovené projektantem Ing. Josef Vítek, inženýrská a projektová kancelář, atelier Kořenského 7, 150 00 Praha 5, zak.č. 069-17. Podrobnější informace jsou uvedeny ve shora uvedené projektové dokumentaci.

Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 3 Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná projekční kanceláří PROJEKTOVĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, RYMÁNĚ 898, 252 10 MNÍŠEK POD BRDY, zodpovědný projektant: Ing. Vítek, hlavní projektant: Ing. Dalík.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 20 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 55' 26.9652" N, 14° 28' 50.2460" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 06.12.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Rozšíření a intenzifikace ČOV Libeř
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Libeř
IČO 00241415
Adresa
Libeř 35
25241 Libeř
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 232420

Nahoru