Výpis systémových zpráv

ROHATEC – MODERNIZACE FARMY

Datum uveřejnění 23.03.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 24.03.2016
Označení verze Aktuální  (25.04.2016 14:09:33)
Systémové číslo P16V00001786
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ROHATEC – MODERNIZACE FARMY
Druh Dodávky
Popis Předmětem projektu je výměna části technologie a zateplení a odvětrání pěti hal pro výkrm brojlerových kuřat na farmě Rohatec.
Po dobu vázanosti projektu na účel bude stáj využívána pro výkrm brojlerových kuřat.
Výrobní haly (celkem 5 hal) jsou přízemní budovy obdélníkového tvaru, každá o rozměru 70 x 12m a kapacitě 17 000 ks. Nosná konstrukce je tvořena z ocelových sloupů a vazníků. Střecha je sedlová s krytinou z hliníkových vlnitých plechů. Podlahy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti a proti prostupu vlhkosti. Celková kapacita farmy je 85 000 ks drůbeže.
V halovém chovu na vysoké podestýlce jsou využívány technologie Chore-Time, Lubing a Kovobel. Chov je plně automatizován, je řízen počítačovou technikou včetně systému krmení a napájení. Napájení je prováděno pomocí niplových napáječek – Lubing. Výkrm je vyhříván přímotopnými plynovými spotřebiči ERMAF. Odklízení trusu s podestýlkou je řešeno jednorázově po ukončení zástavu pásovými dopravníky.
Osvětlení stájí je zajištěno zavěšenými svítidly s možností regulace osvitu a stmívání. Náhradní dodávka elektrické energie je na středisku zajištěna alternátorem ve spojení s naftovým motorem. Technologie ventilace je plně automaticky řízená podtlaková ventilace s rovnoměrným provětráváním axiálními ventilátory v bezokenních halách. Počet ventilátorů 184 ks.
Haly č. 1, 2, 3, 4 a 5 jsou v současné době v nevyhovujícím stavu a nesplňují požadavky na welfare zvířat. Ve vztahu k welfare je nejzávažnějším problémem nevyhovující prostředí ve stáji (nedostatečné tepelné a fyzické pohodlí). Na halách 1 až 5 díky chybějícímu aktivnímu chlazení dochází v teplých dnech k přehřívání kuřat a jejich následnému úhynu.
Na všech halách dochází skrz střechu ke ztrátám tepla a zvýšené spotřebě tepla (plynu) pro vytápění. Kromě toho je zde i zvýšený úhyn v teplých letních měsících. Ve střešní konstrukci objektu haly je využito ocelových vazníků, které nesou podhled z vlnitého hliníkového plechu. Na něm je aplikovaná tepelná izolace ve formě minerálních desek o původní výšce 60 mm, ovšem částečně poškozených. Na podhledu se nachází místa, kde jakákoliv izolace chybí. Stav tepelných izolací neodpovídá současnému využití objektu – výkrm brojlerů. Střešní krytinu objektu tvoří vlnitý plech.
Vlivem výměny a doplnění technologie včetně provedení stavebních úprav se předpokládá zvýšení pohody ustájených hospodářských zvířat, zlepšení mikroklimatu stájového prostředí, menší úhyny, lepší konverze krmiva a celkové zlepšení ekonomické efektivity farmy.
Dále bude doplněna izolace do střech všech hal. To bude provedeno zateplením stropního podhledu foukanou minerální vlnou aplikací na stropní podhled a to ve výšce 100 mm. Nová vrstva izolace minimálně zatíží stropní podhled a plynule naváže na konstrukční nerovnosti stropu. Dále budou doplněny chybějící kotvící háčky střešní krytiny. Bude provedeno i odvětrání střešních prostor.
Na halách proběhne instalace systému vysokotlakého chlazení, kdy na každé hale bude instalováno několik linií vysokotlakého potrubí. Potrubí vysokotlakého chlazení bude o průměru 12mm a bude osazeno mosaznými tryskami s nerezovou vložkou. Linie chlazení budou umístěny na stáj tak, aby byla zajištěna co nejlepší distribuce vodní mlhoviny. Součásti linií, zavěšených v prostoru (nikoliv nad klapkami) budou kladky, naviják, lanka a další příslušenství, aby bylo možné linku individuálně zvedat a nastavovat její výšku dle potřeby. Linie chlazení bude o délce min 66 m a na jednu linii bude připadat min. 60 ks trysek. V zámezí hal bude umístěno vysokotlaké čerpadlo na 400V o výkonu min. 13/min. a tlaku 70 barů. Součástí technologie vysokotlakého chlazení bude u každé z hal i filtrační sada. V rámci doplnění technologie chlazení dojde též k připojení vody a elektro k čerpadlu.

Podrobné zadání zakázky je uvedeno v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Specifikace VTL chlazení (Příloha č. 1)
- Specifikace zateplení (Příloha č. 2)
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 900 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Chlazení a ventilace
  • Ventilační zařízení
  • Cirkulační ventilátory na chlazení a na chlazení a topení
  • Výstavba zemědělských objektů
  • Tepelná izolace střech
  • Tepelné izolace
Datum ukončení příjmu nabídek 07.04.2016 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva ROHATEC – MODERNIZACE FARMY
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Vodňanské kuře, s.r.o.
IČO 27435148
Adresa
Karlov 196
28401 Kutná Hora
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 526548

Nahoru