Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Revize elektroinstalací, hromosvodů a...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 11.06.2020  
Datum zrušení 09.07.2020
Datum zahájení zadávacího řízení 11.06.2020
Označení verze Aktuální  (09.07.2020 07:31:49)
Systémové číslo P20V00004513
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Revize elektroinstalací, hromosvodů a elektrických spotřebičů
Druh Služby
Popis Jedná se o veřejnou zakázku na služby.
Předmětem zakázky je řádné provádění elektrorevizí všech stupňů na zařízeních DISTEP a.s. ve Frýdku-Místku v souladu s příslušnými platnými předpisy a nařízeními v platném znění za účelem jejich udržování v řádném technickém stavu, bezpečnosti a provozuschopnosti.
Rozsah plnění:
a) Provádění revizí elektroinstalací.
b) Provádění revizí nouzového osvětlení.
c) Provádění revizí ochran objektů před bleskem (hromosvodů).
d) Provádění pravidelných revizí elektrických spotřebičů.
e) Poskytování zadavateli konzultační a poradenské činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
Specifikace plnění předmětu cenové nabídky jsou obsaženy v přílohách č. 1a – 1.g Specifikace předmětu cenové nabídky.
Zhotovitelem budou prováděny činnosti v souladu s požadavky objednatele, požadavky platných a účinných právních předpisů, technických norem včetně doporučujících a provozních řádů pro dané zařízení, respektující místní provozní podmínky.
Zhotovitel vždy vypracuje o průběhu revize revizní zprávu, a to pro každý objekt dle této smlouvy samostatně a předá ji objednateli v písemném vyhotovení a současně v elektronické podobě. V revizní zprávě musí být popsány veškeré zjištěné závady.
Revizní zprávy musí být plně ve shodě s platnými normami pro provádění revizí elektrických instalací a elektrických spotřebičů.
Evidence provedených revizí bude vedena a vlastní revizní zprávy budou uloženy u zadavatele s podpisem zhotovitele a určeného zaměstnance zadavatele.
Realizace provádění všech typů revizí bude probíhat za provozu pracoviště zadavatele.
Zhotovitel je povinen v případě zjištění závady elektrických rozvodů (vč. instalačních, ovládacích a jistících prvků), včetně přípojkových skříní, rozvaděčů a dále také svodů hromosvodů neprodleně informovat objednatele.
Počty revidovaných objektů a jejich částí (kusy, vývody, motory) vycházejí z posledních proběhlých revizí, skutečné počty se v jednotkách mohou lišit.
Zadavatel je v průběhu plnění veřejné zakázky oprávněn rozšířit předmět plnění o nově vzniklé objekty.
Součástí plnění veřejné zakázky bude provádění drobných úkonů, jako dotažení šroubových spojů, oprav popisů značení, upevnění rozvolněných vodičů apod.
Případné odstranění větších závad bude provedeno pouze na základě samostatné objednávky vystavené zadavatelem.
Místem a předmětem plnění veřejné zakázky jsou objekty DISTEP a.s. a elektrické spotřebiče umístěné v těchto objektech uvedené v Příloze č. 1. Objekty se nacházejí na území statutárního města Frýdek-Místek.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení
  • Hromosvody
  • Elektroinstalační práce
  • Opravy a údržba elektrických a mechanických domovních instalací
  • Energetické a související služby
Datum ukončení příjmu nabídek 03.07.2020 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/distep-a-s
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název DISTEP a.s.
IČO 65138091
Adresa
Ostravská 961
73801 Frýdek-Místek
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 636341

Nahoru