Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„REVITALIZACE ZÁMKU PASKOV - PŘEDZÁMČÍ“

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 24.11.2022  
Datum zahájení zadávacího řízení 24.11.2022
Označení verze Aktuální  (24.11.2022 10:15:09)
Systémové číslo P22V00008286
Stav zakázka neukončena (Příjem nabídek)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „REVITALIZACE ZÁMKU PASKOV - PŘEDZÁMČÍ“
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění je rekonstrukce objektu předzámčí v areálu Zámku Paskov.
Areál zámku je památkově chráněný objekt, který je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r.č. 27983/8-692.
Projekt sestává ze dvou částí, a to:
1. etapa – etapa projektu západní křídlo
2. etapa – etapa projektu východní křídlo

Rekonstrukce západního křídla bude spolufinancována z dotačních prostředků, viz článek 5. tohoto dokumentu. Účelem rekonstrukce je vybudování denního stacionáře a dalších prostor pro občanské služby, veřejné WC, prostory pro ostrahu apod.
Rekonstrukcí východního křídla budou vytvořeny prostory pro kanceláře, poštu a další využití. Rekonstrukce východního křídla bude financována z prostředků zadavatele.
Více v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Poznámka: silnoproud a slaboproud pro celý objekt je obsažen v části rozpočtu - západní křídlo.
Rekonstrukce západního křídla musí být realizována v termínech a dle podmínek IROP. Na rekonstrukci východního křídla může být zadavatelem stanovena delší lhůta plnění. Z tohoto důvodu budou s vybraným dodavatelem uzavřeny dvě smlouvy o dílo, a to smlouva o dílo na rekonstrukci předzámčí západ (etapa projektu západní křídlo) a smlouva o dílo na rekonstrukci předzámčí východ (etapa projektu východní křídlo). Vzory smluv jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako přílohy č. 2 a 3. Rozsah plnění v rámci jednotlivých etap je definován samostatnými položkovými rozpočty, viz příloha č. 4 tohoto dokumentu.

Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Název projektu: Vybudování denního stacionáře v Zámku Paskov
Program 11703 – Integrovaný regionální operační program
Identifikační číslo: 117D03U000369
Registrační číslo EIS: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017320
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 31 353 942,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 43' 56.1754" N, 18° 17' 36.4732" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Práce spojené s přípravou staveniště
  • Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
  • Stavební montážní práce
  • Práce při dokončování budov
Datum ukončení příjmu nabídek 13.12.2022 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-paskov
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Paskov
IČO 00297062
Adresa
Nádražní 700
73921 Paskov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-036141

Nahoru