Výpis systémových zpráv

Revitalizace Základní školy Vrchotovy Janovice

Datum uveřejnění 22.06.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 22.06.2020
Označení verze Aktuální  (27.10.2020 11:34:24)
Systémové číslo P20V00004875
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Revitalizace Základní školy Vrchotovy Janovice
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je dokončení revitalizace budovy Základní školy Vrchotovy Janovice v rozsahu položkových rozpočtů. Provedení díla bude uskutečněno dle projektové dokumentace pro provedení stavby vyjma realizace těchto částí (které byly již realizovány v předchozích letech a nejsou tak součástí plnění této veřejné zakázky):
- podlahové skladby S16 a inženýrských sítí vedených pod touto podlahou
- vstupní přístavek
- sociální zařízení


Zadavatel hodlá předmět veřejné zakázky spolufinancovat prostřednictvím dotace z Ministerstva financí z Programu 298 22 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogramu 298D2280 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí, kam má podánu žádost o poskytnutí dotace.
Registrační číslo žádosti: VPS-228-2-2020-00465.
Zadavatel podmiňuje zadání a realizaci veřejné zakázky získáním finančních prostředků z výše uvedeného dotačního titulu, a proto upozorňuje na možnost zrušení zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. e) zákona z důvodu jejich nezískání a odkládací i rozvazovací podmínku obsaženou v návrhu smlouvy o dílo, ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy smlouva nabyde účinnosti teprve dnem, kdy zadavatel písemně odešle zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště. Pokud nebude tato výzva odeslána zhotoviteli do 30. 9. 2020, smlouva o dílo nenabude účinnosti a pokud se zadavatel dozví ještě před 30. 9. 2020, že mu dotace nebude poskytnuta, smlouva též nenabude účinnosti, neboť zadavatel nebude zakázku realizovat bez dotace a dodavatel v tom případě nemá nárok na jakékoli sankce a jakékoli nároky vůči zadavateli.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 27 551 129,67 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 40' 1.0603" N, 14° 34' 38.7498" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební úpravy školních budov
Datum ukončení příjmu nabídek 06.08.2020 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Revitalizace Základní školy Vrchotovy Janovice
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městys Vrchotovy Janovice
IČO 00233005
Adresa
Vrchotovy Janovice 2
25753 Vrchotovy Janovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-014887

Nahoru