Výpis systémových zpráv

Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích (Pokračování)

Datum uveřejnění 13.01.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 22.12.2020
Označení verze Aktuální  (13.01.2021 16:29:47)
Systémové číslo P21V00000177
Stav zakázka neukončena (Příjem nabídek)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích (Pokračování)
Druh Stavební práce
Popis TOTO UVEŘEJNĚNÍ NA PROFILU ZADAVATELE SE TÝKÁ JIŽ
DŘÍVE UVEŘEJNĚNÉHO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NA STEJNOU
VEŘEJNOU ZAKÁZKU (SYSTÉMOVÉ ČÍSLO P20V00010192) A
NAVAZUJE TAK NA TOTO DŘÍVĚJŠÍ UVEŘEJNĚNÍ, A TO Z
DŮVODU STANOVENÉHO MAXIMÁLNÍHO LIMITU PRO
VKLÁDÁNÍ DAT A OBSAHUJE DALŠÍ INFORMACE
TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, KONKRÉTNĚ FOTODOKUMENTACI STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU. VZHLEDEM K VYČERPÁNÍ DATOVÉHO LIMITU
NA TOMTO DRUHÉM ZÁZNAMU JSOU DALŠÍ INFORMACE
TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, A TO KONKRÉTNĚ DALŠÍ ČÁST FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU, VKLÁDÁNY NA
TŘETÍ ZÁZNAM „Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích (Pokračování 2)“ (SYSTÉMOVÉ ČÍSLO P21V00000166).

Stavební úpravy interiéru budovy č.p. 171 (součástí pozemku p. č. 234, k.ú. Litoměřice) na úrovni podzemního podlaží, prvního až třetího nadzemního podlaží pro účely provozu nové expozice Oblastního muzea v Litoměřicích včetně vytvoření zázemí pro návštěvníky, vybudování nového zdroje vytápění v prostoru podkroví, výměny střešní krytiny, opravy konstrukce krovu, přístavby výtahu ve dvorním traktu, odborné repase a restaurování dřevěných a kamenných prvků ve vnitřních prostorech a na fasádě objektu, tedy restaurování dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí plnění nejsou stavební úpravy prostor stávající kavárny v prvním nadzemním podlaží, vyjma nezbytně nutných prostupů pro vlastní realizaci stavebních prací části muzea.

Součástí plnění je zajištění vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem.

Bližší vymezení předmětu zakázky – viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) – Smlouva o dílo a technické přílohy. Technické podmínky této veřejné zakázky jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz technické přílohy této ZD), které souhrnně představují jiné požadavky na výkon a funkci dle ust. § 92 odst. 2 zákona.

Vzhledem k tomu, že plnění probíhá na kulturní památce a zahrnuje taktéž specifické odborné činnosti včetně restaurování dle zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel doporučuje účastníkům zevrubné prostudování technických příloh této ZD včetně technické zprávy. Ke vzájemnému vztahu technických příloh této ZD zadavatel
uvádí, že nejvyšší prioritu má technická zpráva, dále výkresy v menším měřítku a nakonec výkresy ve velkém měřítku (blíže viz DPS, Technická zpráva, str. 12).

Zadavatel dále doplňuje, že součástí plnění je taktéž dodávka a montáž základní audiovizuální techniky a žaluzií, příslušné položky týkající se základní audiovizuální techniky a žaluzií jsou uvedeny ve výkazu výměr k nacenění. Součástí plnění je taktéž zajištění (zhotovení) dílenské, výrobní a související
dokumentace, blíže viz technické přílohy této ZD. Součástí plnění je dále zajištění odborných posudků a průzkumů z oblasti archeologie a restaurování vč. závěrečných restaurátorských zpráv, jejich výčet je uveden ve výkazu
výměr; Standardní stavebně historický průzkum objektu č.p. 171 je zpracován (viz technické přílohy této ZD).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 47 127 550,79 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2020-046059
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy budov sloužících k pořádání výstav
  • Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
Datum ukončení příjmu nabídek 18.02.2021 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00263958
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Litoměřice
IČO 00263958
Adresa
Mírové náměstí 15/7
41201 Litoměřice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60063525

Nahoru