Výpis systémových zpráv

Restaurování retabula hlavního oltáře Nanebevzetí Panny Marie

Datum uveřejnění 15.03.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.03.2016
Označení verze Aktuální  (25.04.2016 08:56:11)
Systémové číslo P16V00001340
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Restaurování retabula hlavního oltáře Nanebevzetí Panny Marie
Druh Služby
Popis Předmětem podlimitní veřejné zakázky je restaurování retabula hlavního oltáře ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově, a to na základě „Restaurátorského průzkumu a záměru restaurování štukové sochařské výzdoby hlavního oltáře Nanebevzetí Panny Marie ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově", vypracovaného dne 11. 11. 2012 MgA. Veronikou Medkovou a „Restaurátorského průzkumu a záměru restaurování: Hlavní oltář Nanebevzetí Panny Marie v Holešově", vypracovaného dne 3. 11. 2012 Mgr. Ludmilou Zálešákovou, akad. mal. a rest. V rámci restaurování budou provedeny tyto práce:
1) Umělé mramory dle Mgr. L. ZáIešákové - povrchy budou vyčištěny, ztmavlá vosková politura bude sejmuta pomocí organických rozpouštědel, nevyhovující doplňky z předchozích oprav budou odstraněny, uvolněné mramory budou injektážemi upevněny, chybějící omítky budou doplněny včetně nových probarvených umělých mramoru, které budou přebroušeny. Na závěr bude jejich povrch opatřen vrstvou nové politury a vyleštěn.
2) Zlacené prvky plastických částí oltářní architektury dle Mgr. L. ZáIešákové - bude provedena demontáž snímatelných prvků, vyčištěny povrchy, sejmuty náhražky zlacení včetně nevyhovujících tmelů, zachovány a restaurovány budou horní vrstvy polimentového zlaceni, které bude upevněno, bude provedena petrifikace dřevní hmoty a její ošetření proti dřevokaznému hmyzu, doplněny chybějící podkladové vrstvy a provedena rekonstrukce zlacení plátkovým zlatem 23 a 24 kar. na lesk a mat (poliment a mixtion)
3) Štuková a sochařská výzdoba dle MgA. V. Medkové - plastiky budou čištěny, sejmuty přemalby, budou plasticky a barevně retušovány defekty a provedena konzervace ochranným lakem.
Bližší specifikace a popis předmětu veřejné zakázky je uveden v „Restaurátorském průzkumu a záměru restaurování štukové sochařské výzdoby a polychromovaného dřevěného svatostánku hlavního oltáře Nanebevzetí Panny Marie ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově“, vypracovaném dne 11. 11. 2012 MgA. Veronikou Medkovou a v ,,Restaurátorském průzkumu a záměru restaurování: Hlavní oltář Nanebevzetí Panny Marie v Holešově" vypracovaném dne 3. 11. 2012 Mgr. Ludmilou Zálešákovou, akad. mal. a rest.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 800 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Umělecké služby
  • Služby poskytované sochaři
  • Ochrana historických památek
Datum ukončení příjmu nabídek 01.04.2016 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Římskokatolická farnost Holešov
IČO 47930217
Adresa
nám. Dr. E. Beneše 40
76901 Holešov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 634235

Nahoru